אאא

מערכת שנאה מתוחכמת ומתוכננת, הופעלה ונוצלה עד תום, בידי יאיר לפיד בימים שקדמו לצאת מפלגתו לאוויר העולם – באמצעות העיר בית שמש. בחסות יריקה שלא הייתה, הצליחה אש השנאה להבעיר כלפיד בוער, את סדר היום הציבורי ואיתה לגרוף מפלגה שרודפת יום יום, בהתנכלותה את עולם התורה, בגזירות וקשיים לרוב, ולא רק עולם התורה, שכן גם בוחרי 'יש עתיד' יודעים היום שכלום לא נשאר מבועת ה'דאגה למעמד הביניים', חוץ מגזירות וקיצוצים בנטו של כולנו.

היום לפיד מגיח שוב. לאותו מקום, ובשיטה אחרת. בית שמש צועדת כעת לבחירות חוזרות, וזו שעת המבחן שלנו. לפיד מנסה לירוק עלינו, להפיל אותנו ולשבור את אחדותנו, בדרך לקלפי. תוצאה אחת יכולה לתת לו את ליטרת המשטמה שהוא כה רוצה וזקוק בימים אלה, והיא כישלון מועמדותו, חלילה וחס, של בחירתו של הרב משה אבוטבול הי"ו לראשות העיר בית שמש.

ניצחונו, שברצות ד' נזכה בו כולנו, תוכיח ללפיד, לשונאי הדת מהבית היהודי, לבג"צ העוין אותנו, לראש הממשלה שהפנה לנו עורף ולכל מבקשי רעתנו, והם רבים – שלציבור החרדי יש עוצמה ולכידות שלא יצליחו לפגוע בה ולשברה חלילה.   

בקריאת הקודש, עליה חתומים חברי מועצת גדולי התורה, מציינים מרנן ורבנן שליט"א בדבריהם על הבחירות מחר בעיר בית שמש כי "ההצלחה בעיר זו הינה הצלחתה של היהדות החרדית כולה". דברים אלו מבטאים את המשקל הרב ואת האחריות הכבדה הרובצת היום על כל אחד מתושבי העיר ובעלי ההשפעה מבית ובחוץ, לשמור ולשמר את קרנה של היהדות החרדית, ולהתגייס למען הצלת עתידה של העיר בית שמש, כפי שמוטל כעת על כף המאזניים.

לצד ההתפתחות של העיר, המשמשת עיר ואם בישראל, מלאה חכמים וסופרים, מכל החוגים והעדות, שלצערנו החליט בית המשפט, שפסיקתו הייתה צפויה מתמיד – להכניס את העיר ואת הציבור כולו, למערכת בחירות חוזרת ומיותרת – עלינו לנצל היום את ההזדמנות לקידוש שם שמים ולהוכיח לאלו הבזים לנו, המשמיצים אותנו והגורמים שוב ושוב להכפשת שמנו ברבים, כי דברו דברי שווא והשמצותיהם יסודם בשקר.

יחד נשמור על אור השמש העולה, נתגייס כולנו היום להצלחתו של משה אבוטבול לראשות העיר בית שמש, ולרשימת אגודת ישראל שסימנה ג'.