אאא

מתחם הכנסת קומת הוועדות. הימים ימי ענן וערפל. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. גזירות ורדיפות מכל עבר ובכל תחום ונושא. כל הקדוש והיקר לנו מחולל ונפגע. שונאינו הרימו ראש ושלומי אמוני ישראל, הציבור החרדי, בראשם לומדי התורה ובני הישיבות, מושפלים עד עפר.

ישבנו יחד, אנכי עם עמיתי וידידי, ח"כ הרב משה גפני, לטכס עצה מה לעשות. כל "ידידינו" הפנו עורף והפכו למשאנו ומנדנו. כל מפלגות הקואליציה חברו יחדיו להרוס ולפגוע בקדשי ישראל. לפיד מפגין יהירות ושחצנות וכולו אומר בוז ולעג על הציבור החרדי. ממשלת הזדון בראשות ביבי-לפיד-בנט כלל לא מסתירים את כוונותיהם. מבחינתם הכוונה להרוס את הכל. גזירת הגיוס, רפורמה בגיור, קיצוצים בישיבות ובסמינרים, גזילת תקציבי תלמידי חו"ל, קיצוץ בקצבאות הילדים, פגיעה בשבת קודש, איומים וקנסות על אופי החינוך הטהור, ומה לא?! הכל נפרם ונפגע.

ואז, מתוך החושך הגדול, הובקע האור. זיהינו יחד את חוק מע"מ אפס, ה"בייבי של לפיד" כאבן נגף בינו לבין רה"מ נתניהו, והחלטנו להרוס לו את החגיגה בכל דרך. התיאומים נסגרו, הקצוות הודקו, המסרים הועברו והמאבק הגדול החל. וועדת הכספים של הכנסת הפכה לזירת מלחמה של ממש. ימים ולילות השקענו כוחות ומוחות, באחדות מיוחדת ומלכדת, בחיבור גורמים נוספים בוועדה, תוך הובלת הקו נגד החוק הכושל וחשיפת מניעיו.

היה זה חודש ימים שהוקדש כולו לסיכול החוק, תוך הרחבת השסע בין יוזמו לפיד לבין כל חברי הקואליציה. לבסוף – הקרב הוכרע. בחסדי שמיים החוק בוטל, לפיד הובס, רה"מ הבין שהקואליציה מתפוררת וללא ברירה, פיזר את הכנסת, הכריז על בחירות מוקדמות. וכל השאר היסטוריה.

• • •

אנו עומדים 3 חודשים אחרי. היינו כחולמים. מי פילל ומי מילל שקואליציית הברזל הזו תתפרק להוותינו?! זכינו לסייעתא דשמייא גדולה ולברכת האחדות והשלום בתוך מחננו. התקשורת יצאה מגדרה לשבח את המהלך ואכן ראו בחוש כי כל מי שמרים ידו על החרדים והתורה הקדושה, סופו ליפול.

 (צילום: באדיבות המצלם)
ח"כ יעקב ליצמן מצביע, הבוקר (צילום: באדיבות המצלם)

אחים יקרים, כעת הגענו למבחן האמיתי. הצלחנו בשלב הראשון, הפלנו את ממשלת הזדון שהכריזה בריש גלי אין לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל, רח"ל. כעת אנו עומדים בשלב הקריטי. האם נוכיח שצלחה דרכנו, שהמהלך הצדיק עצמו ושיצאנו נשכרים, או חלילה וחס – ההיפך.

אם חלילה נירד בכוחנו ונקטין את השפעתנו – נחטא למשימה וניתן יד למבקשי רעתנו. הם רוצים אותנו קטנים ויורדים בכוחנו. הם מעדיפים אותנו מסוכסכים ומפולגים. הם מנסים לזלזל ביכולותינו. זה הזמן להוכיח להם את מה שאנחנו באמת. כולנו כאחד, נצביע ג' לחזק את יהדות התורה, להוסיף כוח לציבור החרדי.

על כף המאזניים מונחת גורלה של היהדות החרדית כולה. על כל אחד מאיתנו הכוח והאחריות להכריע איך תיראה הקדנציה הקרובה שלנו. כמה נצטרך ונידע להיאבק על אמנותנו, על תורתנו, על קדשי ישראל, על מעמדם של בני הישיבות, על זכויות הציבור החרדי ועל עתידנו כאן בארץ הקודש.

הבו גודל לאלוקינו. יחד נקדש שם שמיים. ניתן קולנו ליהדות התורה, נצביע ג' ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה!