אאא

בכל סגירת רשימות לכנסת, יש את האנשים הצבעוניים המגיעים להגיש את רשימתם. הפעם הייתה זו לריסה טרימבובלר, אשתו של יגאל עמיר, מי שרצל את ראש הממשלה יצחק רבין, "אני רוצה משפט חוזר", אמרה.

הרשימה שאותה היא הגישה נקראת "משפט וצדק", לריסה תהיה הראשונה ברשימה, כשלאחריה הוצבו המועמדים הבאים: הרב משה נניקשוילי, ליזה יודין, אברהם שינמן ושאול פרץ. 

כאשר הגישה את הרשימה, אמרה ליושב ראש וועדת הבחירות המרכזית, השופט ניל הנדל: "אני וחברי הרשימה רוצים משפט חוזר ליגאל עמיר, בשונה מכל הפוליטיקאים אנחנו בעז"ה נעשה ונצליח, ולא נדאג רק לעצמנו".

כאשר העיתונאים בסביבתה ניסו להבין יותר, מה מטרת המפלגה ומי אלו החברים שהיא מצאה היא התחמקה מלענות תשובות ויצאה מהכנסת. 

יצויין, כי עוד טרם להגשת הרשימות, דרש רשם המפלגות, עו"ד אייל גלובוס, כי הקמת המפלגה מותנית בכך שלריסה תצהיר שאינה תומכת ברצח ראש הממשלה יצחק רבין.

על פי הדיווח, בחוות הדעת שפרסם גלובוס נכתב כי "מפלגה שאחת ממטרותיה היא שינוי החקיקה המונעת את שחרורו של רוצח ראש הממשלה ‑ אינה בת פסילה מבחינה חוקית".