מחברים נוספים
אודי צמח
אורי מקלב
איתן דובקין
אלי אדלר
אלי ישי
אסתי שושן
אשר מדינה
בני הראל
בני רבינוביץ
ברוך שובקס
גדעון לוי
ד"ר אביעד הכהן
הדסה אלפסי
הרב אהרון לוי
הרב בועז נקי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק סולובייציק
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב פנחס גולדשמידט
הרב שלמה עמאר
הרב שמואל אליהו
הרבנית אסתר טולדנו
הרבנית יהודית יוסף
זאבי רוזנברג
ח"כ דב ליפמן
ח"כ ישראל אייכלר
יאיר בורוכוב
יהונתן יוסף
יעקב מרגי
ירוחם אסטריכר
ירח טוקר
ישי כהן
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא-שוורץ
מתי הורוביץ
עו"ד איתמר בן גביר
עקיבא ויספלד
רו"ח יעקב בלנגה
שלום קרומבי
שמואל הלוי
הדף היומי

הדף היומי

הדף היומי: מסכת שבת דפים קנ"ד-קנ"ה יום שישי י"ז במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דפים קנ"ד-קנ"ה יום שישי י"ז במנ"אי"ז באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ג יום חמישי ט"ז באבהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ג יום חמישי ט"ז באבט"ז באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ב יום רביעי ט"ו באבהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ב יום רביעי ט"ו באבט"ו באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"א יום שלישי י"ד במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"א יום שלישי י"ד במנ"אי"ד באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף ק"נ יום שני י"ג במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף ק"נ יום שני י"ג במנ"אי"ג באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ט יום ראשון י"ב במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ט יום ראשון י"ב במנ"אי"ב באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דפים קמ"ז-קמ"ח יום שישי י' במנחם-אבהדף היומי: מסכת שבת דפים קמ"ז-קמ"ח יום שישי י' במנחם-אבי' באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ו יום רביעי ט' במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ו יום רביעי ט' במנ"אט' באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ה יום רביעי ח' במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ה יום רביעי ח' במנ"אח' באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ד יום שלישי ז' במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קמ"ד יום שלישי ז' במנ"אז' באב תשפ
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)