מחברים נוספים
אודי צמח
איציק סודרי
איתן כבל
אלי אדלר
אלי שפירא
אריה דרעי
אריה דרעי
בני הראל
בנימין ליפקין
דוד אמסלם
דנה ורון
הרב אייל אונגר
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב יצחק סולובייציק
הרב עידו ובר-ארליך
הרב עמיהוד סלומון
הרב ראובן זכאים
הרב שמואל אליהו
חברון גרנביץ
יהודה שלזינגר ישראל היום
יהונתן יוסף
יואב ללום
יואל שטיין
יעקב וידר
ליפא שמעלצר
מאיר גל
מירי שניאורסון
מנחם טוקר
מנחם ברוד
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא-שוורץ
משה פרידמן
סיון רהב-מאיר
עו"ד ישראל תעיזי
פנחס וולף
רחלי איבנבוים
שימי סגל
שמואל חיים פפנהיים
שני קינן
שרון דניאל
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)