אאא

יו"ר דגל בביתר עילית דודי זלץ תובע את ראש העירייה מאיר רובינשטיין לדין תורה, משום שהפר את ההסכם ביניהם ומעכב את מינויו לתפקיד הסגן, כחלק מהמאבק המתגלגל בין שלומי אמונים אליה הוא משתייך לבין דגל.

כתב התביעה של זלץ נפתח בציטוט ההסכם ביניהם: "ביום ט"ו בחשוון תשע"ט חתם מאיר רובינשטיין בתפקידו כיושב ראש אגודת ישראל - ביתר עילית, בכתב ידו על הסכם מחייב מול דגל התורה בביתר עילית, בו נכתב כדלהלן: 'מוסכם בזה בין אגו"י ביתר לדגה"ת לגבי הבחירות הקרובות: א. דגל תקבל סגן בשכר ותיק החינוך ותיק עירובין ומקוואות. ב. ייעשה כל מאמץ לפתור את בעיית המים בשבת למחמירים בדבר ה'. ג. חלוקת כל המשאבים העירוניים ייעשה בשיוויוניות ויחסיות ע"פ הנוהל והחוק. ד. דגה"ת המקומית והארצית ומועצת גדולי התורה של דגה"ת תתמוך במוצהר במאיר רובינשטיין לראשות העיר. ובזה באתי על החתום לכבוד אחדות עירנו המעטירה ולכבודם של בני התורה היקרים בעירנו - מאיר רובינשטיין'".

זלץ טוען בתביעתו, כי בהתאם להסכם, יישמה דגל התורה - המקומית והארצית - את חלקה במלואה, כשהצהירה שוב ושוב על תמיכה ברובינשטיין לראשות העיר, באופנים רבים.

כתב התביעה (צילום מסך)
כתב התביעה (צילום מסך)
הגדלה

"כפי שניתן לראות בבירור מההסכם שעליו חתם הנתבע, וכפי שיעידו כל המעורבים בדבר, כל פעילותה של דגל התורה הארצית והמקומית, שכללה כאמור התגייסות נרחבת, למען הנתבע, לא נעשתה אלא על בסיס ההסכם שעליו חתם הנתבע, ואשר הוקרא בראשי פרקים בפני אלפי המשתתפים בכנס המוזכר לעיל, בנוכחותו של הנתבע, על ידי יושב ראש דגל התורה הארצית".

לדברי זלץ ודגל התורה, מדובר בהפרה גסה של ההסכם שנחתם בין הצדדים, "כשהנתבע, וגורמים המזוהים עמו, מספקים כתירוץ לאופן התנהלותם זה, טיעון תמוה שלפיו השפלה פוליטית שספגו לדבריהם בערים אחרות מצד גורמים כאלו ואחרים. למותר לציין כי ההסכם שנחתם בין הצדדים, ושאת חלקה בו מילאה כאמור התובעת במלואה, לא כלל התניה כלשהי הקשורה לערים אחרות , או לכל מאבק פוליטי אחר שאיננו קשור לעיר".

זלץ מציין, כי לפני חתימתו של רובינשטיין על ההסכם ביניהם הנתבע הוא כתב כי הוא עושה זאת "לכבוד אחדות עירנו המעטירה ולכבודם של בני התורה היק' בעירנו", ועל כך הוא כותב: "אין ספק בכך שהתעלמות ממפלגה המייצגת את ציבור הבוחרים השני בגודלו בעיר אינה מסייעת באופן כלשהו לאחדות עירנו המעטירה, ואף מאיימת לנסות ולפגוע בה - תרחיש שממנו מעוניינת התובעת להימנע בכל מחיר, מה שגרם לה להוביל לפני הבחירות את חתימת ההסכם, שאפשרה את התמיכה בנתבע בבחירות. הפרת ההסכם החתום והזלזול בנציגם של בני התורה בוודאי גם שאינם מכבדים את בני התורה היקרים, ובוודאי שלא לכך שתתבצע 'חלוקת משאבים בשיוויוניות ויחסיות', בהתאם להתחייבותו של הנתבע".

כזכור, ההחלטה של רובינשטיין לא לקיים את ההסכם ולהעניק את תפקיד הסגן לזלץ, באה בהוראה מגבוה, מסיעת 'שלומי אמונים' הארצית אליה הוא משתייך, זאת כצעד ענישה רשמי נגד דגל - סיעתו של זלץ - על כך שזו 'מסנדלת' את מינוי נציג שלו"א בבית שמש, שמעון גולדברג, כסגנה של ראש העיר החדשה עליזה בלוך.