אאא

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ה - בעברית:      

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ה - באידיש:    

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ה - באנגלית:     

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ה - בצרפתית:      

 

מסכת מעילה-מדות, דף ל"ה - בספרדית: