אאא

מסכת סוכה, דף כ"א - השיעור בעברית:  

 

מסכת סוכה, דף כ"א - השיעור באידיש:   

 

מסכת סוכה, דף כ"א - השיעור באנגלית: