אאא

מסכת ביצה, דף י"ד - השיעור בעברית:   

 

מסכת ביצה, דף י"ד - השיעור באידיש:  

 

מסכת ביצה, דף י"ד - השיעור באנגלית: