נשים דברניות: למה כדאי לך לשתוק?

"עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים", כמה אנו עַם הנשים מדברות! לפעמים שוכחות שיש גם מושג של שתיקה * האם חשבתן פעם מה גדול כוחה של מילה שיוצאת מפינו? (נשים)

הרבנית אסתר טולדנו | כיכר השבת | כ"ג בחשוון | 05.11.15
נשים הם העם הדברן ביותר, בפרשת השבוע פרשת חיי שרה כתוב לאחר פטירת שרה: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" (בראשית כג,ב) המילה ולבכותה כתובה בתורה בכ"ף קטנה, ומסביר 'בעל הטורים' ששרה מסרה את דינה לשמים כאשר הוכיחה את אברהם במילים: "ישפט השם ביני וביניך" (בראשית טז,ה).

בדרגתה הגבוהה של שרה היה במילותיה פגם, והיא הביאה לעצמה מיתה, ולכן הבכייה של אברהם על פטירתה הייתה פחותה ממה שאמורה הייתה להיות, מכיון שהיא זו שגרמה לעצמה את מיתתה, ולכן האות "כ'" – קטנה.

בעניין הדיבור נזכרת אני בסיפור משעשע: שתי נשים ששהו יחד כעשור שנים בכלא, אותן העבירו בפטפוטים, וראה זה פלא ביום השחרור – במקום למהר לביתן המשיכו הן לדבר עוד שעה ארוכה. רק ניזכר כיצד לפני צאתנו מכל אירוע, אנו נפרדות במשך זמן ארוך כל כך, שלפעמים זמן הפרידה גדול מזמן השהייה באירוע!

כוח הדיבור ניתן לאישה, ולא לחינם, דרכו היא בונה את נפשות בני ביתה (וגם את נפשה...) במילים בונות ומעודדות.
אך פרשת השבוע מלמדת אותנו שמילים יכולות חלילה גם לשמש להרס.

לפעמים אישה עם כל ההורמונים העולים ויורדים, ולפעמים מרוב לחץ, לפעמים מחסור בויטמינים או כל קושי אחר, פולטת 'איחולים לבביים' לילד, או לחמות... דברים שהם היפך הברכה. ולא תמיד מדובר בקללה ממש, אלא אף אמירה כגון: "לא רוצה לראות אותך יותר", או: "אם לא אספיק להגיע בזמן, אני מתה"... יכולים להזיק.

כמה מכתבים קיבלתי מנשים שקיללו את ילדן ברגעי חולשה, ולצערן הקללות התקיימו, והן אוכלות את ליבן ומתחננות שאמסור את המסר לבנות ישראל: לבנות מסננת בין המחשבה לדיבור! כל המניעים אותם מנינו, אינם סיבה לקלל, והקללה לעולם לא תהיה פתרון לקושי, אלא רק תוסיף קושי על קושי – יש פתרונות יעילים יותר.

כמה עלינו להזהר בלשוננו! כי כדברי הפלא יועץ (ערך קללה) לפעמים הקללות חוזרות למקלל, לפעמים הקללה מתקיימת מיד ופעמים לאחר דורות, וגם אם הקללה לא התקיימה בגלל זכויות שהיו לאחד מהם, אותם זכויות ינוכו מהם!
כמה אנו עובדות קשה לצבור זכויות, האם שווה לאבדן ברגע?

"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח,א) אמרו חכמינו ז"ל בגמרא, ומסבירים המפרשים ששני מלאכים עומדים בפתחי פיו של האדם ומלווים למעלה כל דיבור שהוא מוציא מפיו. מלאכים אלו אינם נחים ואינם שוקטים עד שהדיבור מתגשם.

והדבר נכון גם בפן החיובי, נאזן את מצבנו, נהפוך לאדמו"ר ונברך את בני ביתנו, ומידה טובה מרובה פי 500 – נאזן המצב ונשפיע טוב על כל סביבתנו, ע"פ מחקרים מילים טובות משפיעות אף על צמחים, קל וחומר שישפיעו טוב עלינו. קיבלנו כוח נפלא של דיבור, נשתמש בו לייעוד שעבורו קיבלנו אותו, נקשר ונאחד את בני ביתנו, ונבנה עולמות. ע"פ הבן איש חי מילים לא טובות תוקעות המזל, אם כן נפתח המזל דרך מילים טובות, ונשפיע שפע טוב עלינו ועל כל ישראל.

שבת שלום ומבורך!

]]>
תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

Mame לאישה הדתית