מאמר ליארצייט

"אלקא דרבי מאיר ענני" - איך זוכים לניסים?

לרבי מאיר בעל הנס הייתה זכות מיוחדת, ולכן מבקשים בזכותו: שהיה מלומד בניסים – ופועל ישועות! הבעש"ט הקדוש מבאר, מדוע רבי מאיר זכה לניסים // מאמר ליום הפטירה (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת | י"ד באייר | 15.05.22
פסח שני(צילום: דוד כהן, פלאש 90)

"אלקא דרבי מאיר ענני" – תלוי גם בך! 

אתה מאמין בניסים - וצריך נס? אומר הבעש"ט הקדוש לתת ח"י גדולים בשביל נרות לבית הכנסת, ולומר בפה מלא:

"אני מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רבינו מאיר בעל הנס" ויאמר שלושה פעמים: "אלהא דמאיר עננו", יבקש ויפרט את בקשתו, ואח"כ יאמר:

"ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר, ועשית לו ניסים ונפלאות, כן תעשה עמדי, ועם כל עמך ישראל הצריכים - לניסים נסתרים ונגלים, אמן - כן יהי רצון (כתר שם טוב, חלק ב' די"ז).

מדוע רבי מאיר נקרא ע"ש - הניסים שעשה?

לרבי מאיר בעל הנס היתה זכות מיוחדת, ולכן מבקשים בזכותו:

שהיה מלומד בניסים – ופועל ישועות!

הבעש"ט הקדוש מבאר, מדוע רבי מאיר זכה לניסים, ואומר:

שרבי מאיר היה אחד היחידים שהצטיין:

העלאה ניצוצות בעניינים - הכי נמוכים בבריאה! ונסביר...

אם תאמין בניסים – תקבל ניסים!

המהות של נס היא – פעולה מעל הטבע.

כשמתפללים ומבקשים, ולא נענים - מבקשים נס!

שאי אפשר לפעול בדרך הטבע – פועלים דרך נס!

רבי מאיר בעל הנס, זכה לניסים כי האמין:

שהקדוש ברוך הוא - הוא היחיד!  שמחולל ניסים!

יחיד בעל הכוחות - כולם! ואין אין - 'אין עוד מלבדו'!

והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו!

"כי נס למעלה מהטבע, ולזה – צריך אמונה"!

רבי נחמן מחדד את הדברים ואומר, שהאמונה אומרת:

שכל מה שקורה ומתחדש בכל העולמות, ובכל רגע ורגע – הוא אלוקות!

כי רק מציאות שה' יתברך - שולטת בכל העולמות, ולכן:

בכל רגע הקב"ה, מחיה ומחדש את כל הבריאה - כרצונו! (ליקו"מ ז').

הדבר מוכיח, שרק הקב"ה - שולט על כל ה'טבע', ולכן:

'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!

חשוב להוריד ידיעה זו ללב, שאין בעולם - מציאות של 'טבע'!

בכל דבר יש 'ניצוץ אלוקי' רק שלעיתים הוא - מכוסה ונסתר!

'הכל אלוקות – ואלוקות זה הכל'!

בכל מה שקורה לאדם, הוא צריך למצוא את המציאות 'אלוקית' שבו, את - ה'טוב' ה'אלוקי' שמצוי בכל דבר ומקרה שנראה כ'טבע'.

וכך, הוא מעלה את הדבר:

מתודעה - של 'טבע', לתודעה של – מציאות והשגחת ה'!

והתוצאה - ה'טבע' בטל עבורו!

לא 'רואה' בעיניים טבע, רק הקב"ה – קבל נס!

רבי מאיר בעל הנס, לא 'ראה' בעיניים – שום טבע, אצלו:

הכל היה מציאות ה' - הקב"ה יכול לפעול עבורו מה שרוצה!

"מי יאמר לך, מה תעשה ומה תפעל" – בבקשה נס...

ביקשת? האמנת באמת? קיבלת!

 

בטל מליבך מציאות של טבע – ואבטל את הטבע עבורך!

הנהגת רבי מאיר – לבטל את מציאות הטבע, גרמה:

"גילוי מלכות ה' בתוך הטבע" – הוא רצון ה' - רצונו העליון של המלך!

רבי מאיר הוכיח – שהטבע הוא 'אלוקות', וגם מה שנראה רגיל וטבעי, חיותו מכח - הניצוץ ה'אלוקי' שמצוי בו ומחייה אותו!

כשאתה מאמין שהטבע הוא - 'אלוקות' והנהגת ה':

הקב"ה ינהיג אותך בהנהגה של - ניסים מ'על' הטבע:

הקב"ה פועל עבורך - מידה כנגד מידה!

מאמין שיש רק הקב"ה? ואין טבע? הקב"ה ישנה את הטבע – עבורך!

הנס שהקב"ה עושה לך, הפך הטבע - מגדיל ומרומם את שמו בעולם, ומוכיח:

ש"מלכותו בכל משלה" – ואין שום מלכות אחרת ששולטת בעולם.

רק אמונה אמיתית ביחוד ואחדות ה', מביאה:

הנהגה של ניסים - מעל הטבע, כפי שזכה רבי מאיר בעל הנס!

הנהגת הקב"ה – מידה כנגד מידה

רבי מאיר מחדד את הדברים, ואומר דבר נפלא: אחרי כל דבר שהקב"ה ברא במעשה בראשית, הוא אמר – "כי טוב", ורק אחרי בריאת האדם, הקב"ה אמר: "וירא... טוב מאוד".

כשהאדם רואה שכל ה'טבע' שנועד לשרת אותו - הוא 'אלוקות', הוא:

הופך את מציאות ה'טבע' מ'טוב' - ל'טוב מאוד'! מדהים!

וזה סוד גדול! אדם שמעלה את הטבע מ'טוב' – ל'טוב מאוד':

בכוחו לשנות את - טיבעו של הטבע!

ולכן: הקב"ה נוהג עימו מידה כנגד מידה:

ומשנה עבורו את הטבע!

והאדם זוכה להנהגה ניסית - בצורה טבעית!

ומסיים רבי מאיר מסיים את פרושו למדרש, ואומר:

"שאין הקב"ה דן את בריותיו אלא  - כמידתם" – והבן את סוד הדברים!

(מדרש אגדה פר' בראשית פרק א, לא').

'טוב מאוד' – 'טוב מות'!

על בריאת אדם הראשון, אומר רבי מאיר דבר נוסף נפלא: "וירא... טוב מאוד" הוא מפרש את המילים: "טוב מאוד"  – 'טוב מות'.

מה הוא מתכוון במילים 'טוב מות'? שטוב למות? ממש לא!

'טוב מות' – כל דבר שנראה לך רע, אפילו כמו ה'מוות', אתה חייב למצוא את ה'טוב' שטמון בו, כי בכל דבר מצוי:

ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, והוא – הטוב שבו!

הניצוץ האלוקי שתמצא בו, הוא - גילוי האלוקות שבתוך הטבע:

והדבר הופך להיות - למעלה מהטבע!

ואם אין 'טבע' – כל נס שתבקש יקרה עבורך!

ביטול מציאות ה'טבע', מגלה את – מלכות ה' המצויה בכל דבר!

וכך, הקב"ה הופך עבורך כל 'טבע' – לנס למעלה מה'טבע'!

כדרך חייו של רבי מאיר בעל הנס...

ה'סוד הניסים' של רבי מאיר – 'כל הרוצה יבוא ויטול'!

אתה יכול להחליט איך הקב"ה ינהג איתך:

אין הדבר תלוי - אלא בך!

יש לך שתי אפשרויות, חכם - תתכוונן נכון:

לחשוב שהעולם מתנהל בדרך ה'טבע'... או

למצוא בכל 'מקרה' ו'טבע' – את הקב"ה:

שבוודאי נמצא תמיד - בהסתרה שבכל ההסתרה...

אם בחרת למצוא את ה'ניצוץ האלוקי' שיש ב'טבע', אתה זוכה:

להנהגת "אלקא דרבי מאיר – ענני" – ורואה ניסים וישועות! והבן!!!

בן אדם חכם, עולה מעל הטבע – ומקבל ניסים!

בן אדם, עלה למעלה עלה...

כח רז לך – למצוא רזי 'אלוקותו' יתברך...

עלה, והעלה איתך את כל הבריאה – למען שמו יתברך...

וכך, יתגדל ויתקדש שמיא רבה בכל העולמות כולם...

יהי רצון שזכות רבי מאיר בעל הנס תעמוד לכל עם ישראל, ויזכו כולם לניסים וישועות, ולגאולת הפרט, ולגאולה השלמה בחסד וברחמים במהרה בימינו, אמן!

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר