"דרך ישרה"

יבמות סג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סג', שני, ח' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | ח' באייר | 09.05.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף סג

*מעלת האשה והגנאי ברעה. *עוון המבטל מפו"ר.

  1. מעלת האשה 1. אדם חייב לפקוד את אשתו בעונתה וכן כשיוצא לדבר הרשות, וזה אפילו סמוך לווסתה. 2. האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך ילדיו בדרך ישרה ומשיאן סמוך לפרקן, נאמר עליו וידעת כי שלום אהלך, והאוהב את שכניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו נאמר אז תקרא וה' יענה. 3. קפוץ לקנות קרקע, והמתן בנשיאת אשה. 4. נחות דרגא לישא אשה, וקח שושבין חשוב ממך. 5. אשתו של רבי חייא צערתו ובכל זאת קנה לה דברים טובים, ואמר דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. 6. אדם מוצא קורת רוח רק מאשתו ראשונה, אבל אשה רעה זה כגון שמכינה לו אוכל ומקללתו או הופכת גבה כלפיו. 7. מי שנושא אשה עונותיו מתפקקין שנאמר ויפק רצון. 8. בא"י מי שנשא אשה אמרו לו האם מצא טוב או מוצא מר ממות. 9. כתוב בספר בן סירא, אשה טובה מתנה לבעלה ובחיק ירא אלוקים תנתך, אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים, העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה.

  2. גנאי אשה רעה 1. קשה ממותא וכמו אשת רב שעשתה הפוך ממה שביקש ורב אסר על בנו לשקר. 2. מצוה לגרשה. 3. אם כתובתה מרובה, צרתה בצדה. 4. קשה כיום סגריר. 5. היה רעה מזה שהכתוב מגנה, וגהנום נמשל בה. 6. עליה נאמר רעה שלא יוכלו לצאת ממנה. 7. נתנני ה' בידי לא אוכל קום, זה אשה רעה שכתובתה מרובה או מי שמזונותיו תלוים בכספו. 8. בגוי נבל אכעיסם, זה אשה רעה או מינים, או דקאי על אלו שמהלכים ערומים, או על חברים. ואמרינן שהם גזרו על הבשר מפני המתנות, מרחצאות מפני הטבילה, וחטוטי שכבי מפני שמחת יום אידם. 9. צרעת לבעלה, ותקנתו שיגרשנה ויתרפא. 

  3. עוון מי שאינו עוסק בפו''ר 1. מעכב ביאת המשיח. 2. כשופך דמים. 3. כממעט הדמות, ובן עזאי אמר שחשקה נפשו בתורה והעולם יכול להתקיים באחרים. 4. חייב מיתה, דילפינן מנדב ואיביהוא. 5. גורם סילוק שכינה, שהשכינה שורה על שני אלפים ושתי רבבות מישראל.

 

שאלות לחזרה ושינון

מעלת האשה (9)

  1. גנאי אשה רעה (9)

  2. עוון מי שאינו עוסק בפו"ר (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר