"דרך ישרה"

יבמות סד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סד', שלישי, ט' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | ט' באייר | 10.05.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף סד

*ההמתנה כשלא יולדת. *בכמה הויא חזקה.

  1. זמן ההמתנה עם אשה שלא ילדה 1. עשר שנים, מאברהם והגר בא''י. 2. אין ללמוד מיצחק שחיכה עשרים שנה כיון ששניהם היו עקורים, ואמרינן דגם אברהם ושרה היו טומטומין וי"א דשרה היתה אילונית. 3. בדורות אלו שהשנים מועטות שתי שנים ומחצה, כנגד ג' עיבורים. 4. שלש שנים כנגד שלש פקידות של ר"ה. 5. אין להחשיב זמן שאחד מהם היה חולה או חבוש ולא ישיבת חו''ל.

  2. חזקה הויא לרבי אחרי פעמיים ולרשב"ג לאחר שלש פעמים, והמקרים 1. במילה פליגי במתו שתים, ושייכא באשה אחת וכן באחיות דש"מ שאותה משפחה רפי דמא, ולפי"ז יש להזהר ממשפחת נכפין ומצורעין. 2. נישואין במתו בעליה הלכתא כרבי דסגי בשתים, ופליגי אי מעין גורם או מזל, ונפ''מ בארוסה או בנפל מדיקלא. 3. לגבי מלקיות, אם לקה ושנה כונסים לכיפה כרבי. 4. וסתות כרבנן דצריכה לקבוע ולעקור בג' פעמים. 5. שור הוי מועד רק אחרי שלשה פעמים כרבנן.

 

שאלות לחזרה ושינון

זמן ההמתנה עם אשה שלא ילדה (4)

  1. המח' בכמה זמן הויא חזקה, והמקרים (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר