"דרך ישרה"

יבמות סה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סה', רביעי, י' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | י' באייר | 11.05.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף סה

*התביעה בלא ילדה. *נאמנות אשה.

א.     נישאת לשנים ולא ילדה אמרינן שתנשא רק למי שיש לו בנים, ובעי 1. נישאה לשלישי ולא ילדה יתבעוה הראשונים את הכתובה שנתנו לה, ותירץ שתאמר השתא כחשי. 2. נישאת לרביעי וילדה תתבע כתובה מהשלישי, ודחי להו''א אומרים לה שתיקותיך יפה, ולמסקנא תלינן דהשתא הבריאה.

ב.     נאמנות האשה 1. הוא אומר ממנה והיא אמרה ממנו נאמנת, דהאשה קים לה ביורה כחץ. 2. אומר שישא ויבדוק עצמו, יוציא כדין נושא אשה על אשתו, ולרבא מותר לישא אם יכול לזונם. 3. אומר שהפילה ומכחישתו נאמנת, דעדיף לה לומר שהפילה מאשר עקרות. 4. הפילה תרי ואמרה שהפילה שלש מהימנה, דלא עדיף לה להתחזק בנפלים.

ג.      חיוב פו''ר באשה 1. לרבנן רק האיש מצווה מכבשוה או מפרה ורבה, ולר"י בן ברוקה אף האשה מצווה דפרו ורבו נאמר לשתיהם, ופליגי אמוראי כמאן הלכתא. 2. כופין לגרש, בבאה מחמת טענה שרוצה חוטרא לידא ומרה לקבורה, וכן בחצי שפחה שנהגו בה מנהג הפקר.

הדרן עלך פרק שישי

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    נישאת לשנים ולא ילדה, האיבעיות (2)

ב.    נאמנות האשה (4)

ג.     חיוב פריה ורביה באשה (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר