"דרך ישרה"

יבמות קטז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קטז', שישי, ב' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | ב' בתמוז | 01.07.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף קטז

*המקרים דחיישינן מעשה שהיה.

א.     המקרים דחיישינן 1. מפקיד שומשומי שנתן סימן ואמר הנפקד דהני אחריני, להו"א המפקיד נאמן וכמו גבי שני ת"ח דלא אמרינן דהני אחריני, ודחי דהתם קאמרי סימנים אבל הכא החשבון אינו סימן ואמרינן שפינה. 2. מחלוקת בכלי שכתוב עליו תרומה, להו''א פליגי שמא פינה, ולמסקנא לכו"ע חיישינן אלא המח' כיון שנשאר כתוב האם אמרינן ששכח לקנח את האות שזה סימן שלא פינן. 3. תרי יצחק, לאביי חיישינן כמו בגט שנמצא ובדקו, לרבא לא חיישינן דא''כ על כל העולם להבדק. 4. שטר בשמות שוין אפילו דשכיחי מגבינן, דלמאי ניחוש: לנפילה נזהר, לפקדון לא יפקיד אצלו, ולמכירה אותיות נקנות במסירה. 5. הגט בסורא נכתב ונמצא והמגרש היה בנהרדעא, לאביי פסול ולא חיישינן למידי, לרבא כשר וחיישינן מפני גמלא פרחא או קפיצה או דמסר מילי לסופר.

ב.     תקנה משום מעשה שהיה 1. גט לב''ה דוקא בבאה מן הקציר ובאותה מדינה דאל''כ מרתת, ולב''ש דברו חכמים בהוה ושכיחי שיירתא. 2. העברת מי חטאת לר"ח בן עקביא בירדן וספינה ולחכמים בכלי, ופליגי להו''א במח' ב''ש וב''ה, וקאמר דרבנן אתו אף כב''ה דקאמרי דווקא במיתה משום מרתת, ורחב''ע אתי אף כב''ש דבמיתה אמרינן דייקא ובמי חטאת דווקא בהא גזור רבנן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המקרים דחיישינן (5)

ב.    תקנות משום מעשה שהיה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר