וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאוֹת

מדוע הגר"ח קנייבסקי לא הזכיר את ה'משנה ברורה'?

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת' נראה מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בשיח על קובץ "שונה הלכות" שחיבר - מדוע השמיט את המשנה ברורה בעניין טלית לפני החתונה? • צפו (חרדים)

כיכר השבת | ב' בתמוז | 12.06.21
צילום: באדיבות המצלם

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, בשיח על קובץ "שונה הלכות" שחיבר, בין היתר, מדוע לא הזכיר את ה'משנה ברורה'  בעניין לבישת טלית לפני החתונה וכן למה הזכיר את החזון איש הלא נכון.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים נראה מרן שר התורה משוחח עם תלמידו ומקורבו הרה"ג רבי אורי טיגר שהגיה את כל ספריו של מרן, ודן עמו באי אלו הערות שמצא בכתובים.

השיחה המלאה

א

מדוע השמיט מרן שליט"א בספרו "שונה הלכות" דברי ה"משנה ברורה" 
בענין לבישת טלית לבחורים לפני חתונתם

הרב טיגר: "רציתי לשאול את הרב למה ב"שונה הלכות" סימן י"ז הרב לא הכניס את ה"משנה ברורה" (שם סק"י) שהוא חולק על המהרי"ל שהבחורים לא ילבשו טלית לפני החתונה, הרב לא הכניס את זה ב'שונה הלכות'".

מרן הגר"ח: "ה"משנה ברורה" חולק?".

הרב טיגר: "חולק, הוא מביא את המהרי"ל והוא חולק".

מרן הגר"ח: "צריך להסתכל, תביא את ה"משנה ברורה" הראשון, איפה זה?".

הרב טיגר: "בסימן י"ז, 'דבר תמוה', הרב לא הכניס את זה ב'שונה הלכות'".

מרן הגר"ח: "כן, אבל הוא בעצמו כותב את זה? הוא אומר את זה מעצמו או שהעתיק את זה ממישהו? הוא העתיק את זה מה'באר היטב'. זה מ"שיורי כנסת הגדולה", הוא העתיק את זה מ"שיורי כנסת הגדולה", ובשביל שלא נוהגים ככה".

הרב טיגר: "אז הרב לא כתב את זה".

מרן הגר"ח: "כן".

הרב טיגר: "אבל למה באמת ככה העולם נוהג?".

מרן הגר"ח: "ה"משנה ברורה" מביא מתוך ה"באר היטב", ואם נהגו נהגו ככה".

ב

הוספת תיבה אחת בספר "שונה הלכות" בנוסח ביטול חמץ

כתב מרן שליט"א בספרו "שונה הלכות" (סימן תל"ד דין ד'): ויאמר הביטול בלשון שמבין, שהרי הביטול הוא מתורת הפקר ואם אינו יודע מה מהני הביטול, וע"כ טוב ללמד לע"ה שאינם מבינים בלה"ק או אשה מבטלת שתאמר בלשון שמבין, דהיינו אללען חמץ אדער זויער טייג וואס עס איז אין מיין רשות זאל זיין הפקר אונד זאל ניט זיין גירעכינט נאר אזוי וויא די ערד אין גאס.

הרב טיגר: "עכשיו אני עובד גם על "שונה הלכות" אמרתי לרב, ופה הרב הוסיף מילה אחת שאין את זה ב"משנה ברורה", די הזה, הרב רואה זה הלשון של ה"משנה ברורה" (סי' תל"ד סק"ט), אני לא יודע יידיש אז אני לא יודע אם זה טעות או לא".

מרן הגר"ח: "ודי ערד אין גאס".

הרב טיגר: "ערד אין גאס".

מרן הגר"ח: "ודי ערד אין גאס, אותו דבר".

הרב טיגר: "וזה די".

מרן הגר"ח: "אותו דבר".

הרב טיגר: ""אני לא יודע יידיש".

מרן הגר"ח: "ככה אמרו אצלנו".

ג

האם מכירת קרקע לעכו"ם צריכה להיות גם בטאבו

הרב טיגר: "יש שלוש "חזון איש" לגבי הטאבו, אם מכירה עם טאבו [בלבד היא מכירה], ה"חזון איש" בזרעים (שביעית סי' כ"ז סק"ז) כתב שחייב טאבו, ובלי טאבו זה לא מכירה, אחרי זה בליקוטים לחושן משפט (סי' ט"ז סק"ח) ה"חזון איש" כתב שלא צריך טאבו, אחרי זה בבבא קמא סימן י' (סק"ט) ה"חזון איש" חזר בו מפורש – "ולפי מה שכתבתי לעיל הדרנא בי", מפורש חזר בו. עכשיו מה שקרה זה ככה, הרב ב[ספר "דרך אמונה"] שמיטה (פ"ד ס"ק רי"ג) הכניס את ה"חזון איש" בזרעים שחייב טאבו, אחרי זה ב[ספר "דרך אמונה"] תרומות (פ"א ס"ק קט"ז) הרב הכניס את ה"חזון איש" של חושן משפט שלא צריך טאבו, והרב במהדורות החדשות כתב באמת שה"חזון איש" חזר בו, זה בתרומות, ובשביל זה התפלאתי איך ב"שונה הלכות" (סי' תמ"ח דין י"ח) הרב הכניס עוד הפעם את ה"חזון איש" בליקוטים, רק במהדורה החדשה יש את זה, הנה הרב רואה זה המהדורה הישנה סעיף י"ח נגמר פה, ורק במהדורה החדשה הרב הכניס את זה שבדיוק זה ה"חזון איש" הלא נכון, שהוא כבר חזר בו מזה".

מרן הגר"ח: "אני שומע, כן".

הרב טיגר: "לא הבנתי את זה".

מרן הגר"ח: "אני כתבתי את זה בשנים אחרות ואת זה בשנים אחרות".

הרב טיגר: "אבל זה במהדורה החדשה".

מרן הגר"ח: "המהדורה החדשה העתקתי את ההגהות שכתוב בגליון, מתי כתבתי את הגליון אני לא זוכר מההדפסה הראשונה".

הרב טיגר: "כי הסתכלתי עד מהדורה שביעית בתיקונים".

מרן הגר"ח: "נסתכל הכל עוד פעם אם ירצה ה', מה שצריך לתקן נתקן".

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר