פסק הגר"א וייס

קריאת המגילה ברמת בית שמש ד' - רק בי"ד

הגאון רבי אשר וייס התייחס לסערה התורנית שהתעוררה בשכונת רמת בית שמש ד' הסמוכה לשרידי חומה עתיקה שלפי השערת ארכיולוגים היתה חומת העיר ירמות • הפסק המלא (חרדים)

חזקי שטרן | כיכר השבת | י"ב באדר ב' | 15.03.22
הגאון רבי אשר וייס(צילום: קול הלשון)

גאב"ד 'דרכי הוראה', הגאון רבי אשר וייס, התייחס לשאלה שמעסיקה את תושבי רמה ד' בעיר בית שמש, שכונה הקרובה לשרידי חומה עתיקה, מה שהעלה ספק האם תושבי השכונה ייצטרכו לקרוא את המגילה גם בשושן פורים.

בפתח מכתבו של הגר"א וייס קובע הרב כי אין לקרוא את המגילה בט"ו: "ולדעתי אין צריך לקרוא את המגילה אלא בי"ד בלבד, כיון שיש בזה כמה ספיקות ותהיות, ואפרש שיחתי".

קראו עוד: האם החרסים העתיקים השפיעו על הפוסקים?

הגר"א וייס הסביר מדוע תושבי השכונה הסתפקו האם יקרוא את המגילה בט"ו: "שכונה זו סמוכה לשרידי חומה עתיקה שלפי השערת ארכיולוגים היתה חומת העיר ירמות שמוזכר בספר יהושע.

"אחד הרבנים החשובים פרסם תשובה שבה פסק דכיון ששכונה חדשה זו סמוכה לעיר שספק מוקפת חומה מימות יהושע בן נון קורין בה בי"ד ובט"ו, ואף שירמות העתיקה חרבה לפני דורות רבים, הלא אף כרך שחרב הסמוך לו ק ורא בי"ד ובט"ו כמ"ש החזון איש".

העיר העתיקה 'ירמות' מזמנו של יהושע בין נון בסמיכות לשכונה חדשה בבית שמש (צילום: ישראל שפירא)
העיר העתיקה 'ירמות' מזמנו של יהושע בין נון בסמיכות לשכונה חדשה בבית שמש (צילום: ישראל שפירא)

התשובה המלאה של הגר"א וייס

לאחר התשובה המנומקת שכתב הגר"א וייס, מסכם הרב את תשובות מדוע אין לקרוא את המגילה ברמת בית שמש ד' גם בשושן פורים.

עיקרי הפסק

א. כל עיקר דין עיירות המסופקות שנויה במחלוקת גדולה בין תקיפי קמאי רבותינו הראשונים, ואף שהלכה כשולחן ערוך בכל מקום, מ"מ כשיש ספיקות נוספים, דרך הפוסקים לצרף לספק ספיקא אף ספיקות שהוכרעו בשו"ע כידוע.

ב. כל עיקר ההנחה שהעיר העתיקה היתה מוקפת חומה מימות יהושע ב"נ ספק קלוש הוא, ובאמת המחקר הארכיולוגי עפ"י רוב אין בו אלא השערה בעלמא, ואף שמצאו שרידי חומה אין בכך כלום, שמא חומה זו נבנתה לאחר ימות יהושע בן נון, ושמא לא היתה מסביב לעיר אלא חומה בתוך העיר, ושמא לא הגינה על העיר אלא מצד אחד, ולא היתה זו עיר מוקפת חומה, ואין שום יסוד להניח שעיר חרבה זו ה יא העיר ירמות שמוזכר בספר יהושע, וכיוצא בזה ספיקות רבים. ועוד דעיקר ההלכה כבר נתבאר דרק כשיש ספק ידוע, אם מצד הדין, ואם מצד המסורת והעדויות קורין בשני הימים , ולא כל עיר שיש מסביבה חומה עתיקה בכלל הלכה זו, וק"ו בנידון דידן.

ג. אף אי יהבינא ליה טעמיה )שהיא טעות מוחלטת( שאכן עיר זה הוא עיר ירמות המוזכרת בספר יהושע, כבר נתבאר לעיל שלכאורה הבבלי חולק בזה על הירושלמי, ואף בירושלמי אינו ברור שנקטינן כן, ואין להביא ראיה מדברי הירושלמי לקבוע דין מוקף חומה לענין מקרא מגילה, כמו שהארכתי לעיל.

ד. הלא דעת המשנה ברורה והברכי יוסף דאין דין סמוך לעיר מסופקת אף בספק גמור כטבריה והוצל שקורין בשני הימים, וכל הסמוך לעיר מסופקת קורא בי"ד בלבד, ונתבאר לעיל שכך נראה עיקר להלכה.

ה. שיטת המשנה ברורה ומשאת משה שכרך שחרב עיר הסמוך לו קורא בי"ד, וכך מנהג העולם, וביותר מסתבר כן בכרך שחרב עד היסוד, ואפשר שגם החזון איש מודה בזה. ומכל טעמים אלה נראה ברור שתושבי שכונה זו יחוגו עם כל ערי הפרזות בי"ד, ותו לא מידי.

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר