מאמר שלישי

פורים הוא – היום שלך! מה שתבקש - תקבל!

בפורים, אומר הקב"ה לכל אחד: בן יקר שלי – אני אוהב אותך! בגלל שאתה בני, אני רוצה לתת לך כל מה שתרצה – רק תבקש! // מאמר שלישי על פי החסידות - לחג הפורים (יהדות)

רויטל ישראל | כיכר השבת | י"ג באדר ב' | 16.03.22
פורים בירושלים. ארכיון(צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

פורים הוא – היום שלך! מה שתבקש - תקבל!

בפורים, אומר הקב"ה לכל אחד: בן יקר שלי – אני אוהב אותך!

בגלל שאתה בני, אני רוצה לתת לך כל מה שתרצה – רק תבקש! 

לא כל יום פורים, אבל, ביום חמישי ושישי - כן!

"כל הפושט יד – נותנים לו" – במתנת חינם, בלי חשבון!

מה יעשה אותך מאושר? תכין רשימה...

לא לפספס את - יום הפורים! 24 שעות של ישועות ללא הפסקה!

תקרא ותגלה, שביום פורים אפשר - לקבל הכל.

מהי הדרך להעלות את התפילות – שיתקבלו לרצון?

# "אל ימנע עצמו מן הרחמים" – אסור לאדם להתייאש מהרחמים, כמו שאמרו רבותינו: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".

# הנהגת הקב"ה ביום הפורים – "כל הפושט יד – נותנים לו"! 'כל הפושט' – ממש כל אדם שיבקש – מקבל! אסור להפסיד, הבטחה - כזאת נדירה!

# תפילתך – מורידה שפע אלוקי לך ולכל העולמות: כן! מדובר - גם עליך! שביום זה אתה יכול לפעול – ישועות, יש הוכחות!

# לא משנה, אם יש לך קשר קבוע עם המלך: בפורים, מתגלה אהבת ה' הנצחית לכל יהודי – בלי שום תנאי או סיבה, ולכן: הקב"ה – נענה לכל בקשה, רק צריך לבוא ולבקש, אומר האר"י הקדוש: 'אין הארה יותר גדולה בשנה מיום הפורים' (עץ חיים).

# ביום זה, אפשר לשנות – את המזל! אומר הזוהר הקדוש:

'וגם חרבונא זכור לטוב': גם כל מה שנחרב ב'חייך' ('חרבונא'):

יכול להיבנות מחדש - ולהפוך לטוב (הקב"ה יזכור אותו - לטוב)!

זהו - היום היחיד בשנה עם הבטחה, לשנות את המזל - לטובה.

"ותאמין כי חסדי ה', שלא תמנו - ולא כלו רחמיו לעולם! והכל יתהפך לטובה בקרוב..." אל תמשך אחרי הצער, יום הפורים - הזמן לישועות מעל הטבע.

# מחובת היום - לשמוח, ובכח היום – למשוך לך שמחה לכל השנה:

ביום זה, מקבלים סיוע מיוחד משמים – להיות בשמחה,  ואומר ה'שפת אמת', שהשמחה יכולה להישאר בלב האדם - כל השנה, או בשפתו:

"ותישאר שם, ותלווה את האדם - כל השנה"!

# רוצה לשמוח, אבל - קשה לי! מה עושים? גם לשמחה, צריך להתכונן מראש, תאמין ברחמי ה' וברצונו להיטיב לך, ותעשה חשבון: האם שווה לך לשמוח בימי הפורים, ושמחה זאת תישאר לכל השנה? אם כן – הרווחת!

# תנעל את הצרות - ליום אחד: תכין בירכתי המוח, קופסה אטומה ליום הפורים, ותכניס לקופסה את כל ה'צרות' שלך - רק ל 24 שעות, ותנעל! הקופסה תסכים לחכות, היא - לא תברח לשום מקום! בדוק!

אם תעשה זאת, תראה כל השנה ניסים וישועות – שווה לנסות ולהשקיע...

# הבטחה – יום מיוחד לקבלת תפילות:  ה'פלא יועץ'אומר, שמי שמתפלל בכוונה בפורים: "תפילתו מתקבלת לפני כיסא הכבוד".

ובתנאי: "שיבקש באמיתות לבבו".

# באיזה תחום אתה מרגיש 'אבוד' או חסר אונים? יש תחום, שאתה קצת מיואש ממנו? ניסית הכל – ולא הלך? ואתה יודע שרק 'נס' יעזור? מצוין! יום הפורים - מיועד לניסים! אל תפספס את - ה'מומנט'!

הבנת, שיש רק כתובת אחת - לכל הישועות, אם ליבך מצליח קצת להיכנע, ולהרגיש: "אין לנו על מי להישען, אלא: על אבינו שבשמים" תפילתך ובקשתך – יעלו עד כיסא מרומים.

# השעות שהכי מסוגלות לקבלת התפילה: במהלך השנה, יכול להיות קטרוג על תפילת האדם, אבל, בליל פורים - ובמיוחד משעת חצות, אומר בעל ה'אילת הצבי':

"אין שטן - ואין קטרוג, ותפילת כל יהודי - עולה לשמי מרומים, ופועלת את פעולתה - בחסד וברחמים".

# לכל יהודי יש כח לומר לקב"ה - מה לעשות איתו: ביום הפורים, כל יהודי הופך להיות בגדר 'צדיק גוזר – והקב"ה מקיים', אומר האדמו"ר מסוכוטשוב: "כל יהודי ויהודיה ביום הפורים, גם הפשוט ביותר:

יש בכוחו לומר לקב"ה - מה לעשות בחייו"!

רק תבקש – ותגזור, והקב"ה יעורר עליך רחמים, ישפיע אהבתו – ויתן!

תתעורר בליל פורים - אל תישן! כדי שתישן יותר טוב – כל השנה!

# בפורים ניתן לשנות ולחתום ב'טבעת המלך' – את מה שכבר נחתם ביום כיפור: ר' לוי יצחק מברדיטש'באומר שיום פורים, הוא - עת רצון עצומה! עד כדי כך, שכל מה שנגזר ונחתם ביום כיפור ב'טבעת המלך', ניתן:

לחתום בפורים ב'טבעת המלך' – בדיוק ההיפך!

# תפילת יהודי פשוט עולה עד – לכתר העליון: אומר האדמו"ר מקומרנא, שקיבל בלחישה מהשמים (וידוע, שהיה לו כל שבוע גילוי אליהו הנביא), שביום הפורים, אפילו נשמה קטנה, יכולה:

"להעפיל להיכלו של - צדיק מופלא, בלי - שום מעכב".

וע"י זה זוכים:"וכן עולות כל התפילות - לכתר העליון, בלי - שום עיכוב!"

כי התפילה של יהודי פשוט, היא בדרגה של – 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'!

על שום יום אחר בשנה, לא נאמרו – מילים אלו, והבן!

# "נזכרים ונעשים בכל דור ודור": על יום הפורים נאמר "נזכרים ונעשים" – אומר האדמו"ר מקוסוב, בעל ה'תורתחיים':יום הפורים יש סגולה מיוחדת, שמה שנזכר בארץ – נעשה בשמים, מיד שמזכירים טוב וישועה - על יהודי, כך – נעשה עבורו גם בשמים, וזה קורה – בכל דור ודור.

# "כל הפושט יד נותנים לו" - במיוחד בחצות הלילה: לא כל יום פורים – זה הזמן, להרבות בתפילה ובתחנונים, ובמיוחד מחצות הלילה, שאז - יש עת רצון עצומה! שאין בכל יום!

# הצעקה יפה – לפני ואחרי גזר הדין: "יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין" כך התפללו מרדכי ואסתר, וכך התפלל משה רבנו, כמו שכתוב: "ואתנפל לפני ה'..." להורות לבני ישראל שיתחזקו בתפילה וצעקה לה' יתברך תמיד, כי רחמיו אינם כלים לעולם" (ליקוטי הלכות, ערלה ד').

הקב"ה – מחלק מתנות חינם, לא צריך זכויות, וגם לא צריך לעמוד בתור...

הדלת לאוצרות המלך – פתוח לפניך לרווחה...

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך..."

כך, עשו מרדכי ואסתר, וכך, נעשה בכל דור ודור:

בימים ההם – בזמן הזה!

"להודיע לכל קוויך שלא יבושו..."

על הדרך לקבלת התפילות וכח הקיווי, במאמר הבא...

כי אין תפילה ששבה ריקם...

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר