מאמר מיוחד

מדוע רשב"י הורה לעשות מסיבה – לפני הגירושים?

זוג מצידון שלא זכה לילדים עשר שנים, והלכו לרבי שמעון, ואמרו לו, שהברירה היחידה היא להתגרש. רשב"י הורה: כשם שהתחתנתם בשמחה ובסעודה, כך גם תיפרדו // מאמר (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת | כ"א באייר | 22.05.22
ציון הרשב"י זי"ע(צילום: דוד כהן - פלאש 90)

מדוע רשב"י אמר לעשות מסיבה – לפני הגירושין?

מה ענה רשב"י לזוג שהגיע אליו להתגרש?

הסיפור מוכר: זוג מצידון שלא זכה לילדים עשר שנים, והלכו לרבי שמעון, ואמרו לו, שהברירה היחידה היא להתגרש...

ותשובת רבי שמעון: כשם שהתחתנתם בשמחה ובסעודה, במאכל ובמשקה, כך גם תיפרדו...  שמעו הזוג - ועשו...

הכינו הזוג סעודה גדולה שכללה כל מטעמי עולם... והזמינו אנשים למסיבה הגדולה שנערכה ברוב פאר והדר... כפי שאמר רבי שמעון.

ובמסיבה היתה שמחה גדולה, איך אישה טובה משמחת את בעלה? מביאה לו את היין הכי טוב ומובחר, יין ישן נושן...

וכשהבעל היה שיכור, אמר לאשתו, בתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, קחי אותו, ולכי לבית אביך.

מה עשתה האישה? חיכתה שבעלה ירדם, וזה לא לקח הרבה זמן...  ואמרה לעבדים שירימו את בעלה, וייקחו אותו לבית אביה.

כשהתעורר הבעל בחצי הלילה ויינו פג, אמר הבעל לאשתו:

מה אני עושה פה? ענתה לו האישה:

אמרת לי לקחת את החפץ הכי יקר שאני רוצה, עמד רשב"י והתפלל עליהם ונפקדו בבנים (עפ"י מדרש ש"ש א - ד). 

תמיהה, שאלה גדולה עולה מהסיפור: האם רשב"י לא יכל להתפלל על הזוג, ברגע הראשון שבאו לבקש להיפקד בבנים?

ולעשות מסיבה שמחה – טרום גירושין, נשמע הגיוני?

מסיבה – מה זו עושה? על מה ולמה?

להתגרש במסיבה? לא נשמע רעיון כזה מוצלח...

נראה שהזוג המדובר - אהבו זה לזה, ולא היו מסוכסכים...

אולי היה עדיף שיתגרשו מתוך צום, בכי ומספד...

מסיבת גירושין כמסיבת חתונה... על מה ולמה?

הקושיה מתעצמת אם מוסיפים את הידיעה, שבני הזוג ידעו שהאישה לעולם לא תוכל לזכות לילדים...

איך האישה מסוגלת לשמוח במסיבה, כשהיא יודעת שתישאר גלמודה בלי ילדים? ובעלה יתחתן – ויהיו לו ילדים?

מה התכוון רשב"י – במסיבה שמחה?

רשב"י רמז וביקש מהאישה - שתמחל לבעלה, ותשמח - בשמחתו העתידית שיתחתן בשנית, ויזכה לילדים...

רבי שמעון ידע, שאם האישה תצליח לשמוח באמת, בזכות זה - ימחלו לה כל העוונות, וגם היא תזכה לבנים לזרע בר קיימא.

כמה דרגות יש - בסליחה?

אדם שמוחל וסולח - שכרו רב מאוד, והקב"ה אוהבו.

אבל, יש דרגה יותר גבוה, שהאדם מתרצה למחול ולסלוח, וחושב:

איך אוכל לעשות טוב - למי שהרע והזיק לי?

אדם שמגיע לדרגה זאת, מרחמים עליו מהשמים, וזוכה:

בהצלחה גדולה וסייעתא דשמיא – מעל הטבע!

הקב"ה נושא עוון, למי – שעובר על פשע

"נשא עוון ועובר על פשע" – מי שמוחל על הפשעים שנעשו נגדו, זוכה שהקב"ה נושא עוונו ומעביר על פשעיו.

יותר קל להתמודד ולקבל את הפשעים שעשה נגדי האדם השני, מאשר לסבול נזק גדול שקשה להשלים, או מחלות ויסורי גוף ונפש (מבוסס על הרה"ג פינטו שליט"א).

אדם שמעביר על מידותיו וסולח – נמחלים לו על כל עוונותיו.

כל עוונותיו נעלמים ונמחקים, כאילו - לא היו בכלל!

מי מוותר בימים אלו על - כזאת מתנה?

ועוד מתנה: מחילה בלב שלם, מעלה לדרגה - קדושה וגבוהה.

דגרה שלא ניתן להגיע אליה - בדרך אחרת.

סליחה ומחילה מביאה - ישועה מעל הטבע

רשב"י הקדוש ביקש שייפרדו בשמחה ובמסיבה, כי ידע שלאישה:

אין מזל של בנים – ולא תוכל ללכת ילדים.

ולכן, רשב"י אמר לה - תתגרשי בשמחה.

רשב"י ביקש מהאישה לפני הפרידה תעשה מסיבה, בשביל:

שתוכל להעביר על מידותיה – בשמחה!

ורק אחרי שהאישה דמיינה - איך היא שמחה שבעלה נישא ויש לו ילדים:

היא עלתה מעל המזל – מעל הטבע!

הברכה – חלה עליה! היה כח - ברכה להתקיים!

ושלא נדבר על הבושות, להזמין אנשים למסיבת גירושין... ברוב פאר והדר... ממש - כפרת עוונות...

אויה לאותה בושה... ושכר הביזיון ובושה?...

הישועה מגיעה, כשהלב - נרמס מדמם ומתרומם!

בחנות של החיים - אפשר לקנות הכל, אבל, לכל דבר צמודה תווית...

יש לשלם מחיר... ואולי המחיר שווה?

אם האישה לא הייתה מעבירה על מידותיה, לברכת רשב"י - לא היה תוקף!

אדם המעביר על מידותיו, כל הדינים - מתמתקין מעליו! והבן!

תעביר על מידותיך, וכל ששערי שמים - יפתחו לפניך...

והישועות שאתה מבקשת בדרך אליך...

מה יותר שווה? תעשה חשבון – ותקטוף ישועות...

ובונוס עצום למעביר על מידותיו, שהכי אדיר ושווה, שהאדם גורם:

לייחוד קודשא בריך הוא - ושכינתא!

הוא מוציא וגואל את השכינה מגלותה...

וכשהשכינה נגאלת – גם הוא נגאל...

ענווים, הגיע זמן גאולתכם...

במהרה ברחמים, אמן!

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר