סיפור למוצ"ש

מעשה הפלא עם הבעל שם טוב וקבר ר' דוד

הבעש"ט נסע לעיר חדשה, ובדרך עבר דרך בית הקברות, וראה, שמעל אחד הקברים יש עמוד אש גדול גדול, וקבע כי בקבר הזה ייטמן רבי דוד - ויהי הדבר לפלא // סיפור למוצאי השבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת | כ"ז באייר | 28.05.22
ציון הבעש"ט זי"ע(צילום: מענדי הכטמן, פלאש 90)

שמעתי פעם אחת מהרב קהילתנו, שהבעל שם טוב הקדוש היה בק"ק פולנאי, ומשם נסע לעיר חדשה, ובדרך הם עברו דרך בית הקברות של העיר החדשה.

וראה הבעל שם טוב הקדוש, שמעל אחד הקברים - עמוד אש גדול גדול, ושלח את משרתו לראות, מה השם שכתוב על המצבה, וראה שהקבר הוכן לצדיק אחד הנקרא משה עבד ה', אמר הבעל שם טוב הקדוש, שבקבר זה יקבר איש אחר ששמו ר' דוד.

ובאותה העיר, היה אדם אחד שנקרא ר' דוד צערעס, וכאשר הוא שמע את הדברים, הוא נבהל מאוד, כי היה סבור שהבעל שם טוב הקדוש רומז שהוא ימות. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, אל תפחד, אתה לא אתה ה'דוד' שדיברתי עליו.

בערך אחרי י"ב שנים, לאחר שהבעל שם טוב הקדוש נפטר, בא לק"ק פולאני הרב דוד נ"י לשבת חזון, ודיבר עם רב הקהילה, וביקש ממנו רשות לשבות שם את השבת.

ובשבת הלך ר' דוד לבית הרב, והרב לא היה בביתו, כי נסע לשבת, והתפלא ר' דוד על עצמו, מדוע בכלל שבת שם את השבת, כי רצה לקבל את פני הרב שהיה צדיק, ואינו נמצא.

ובמוצאי שבת קודש היה ט' באב, ורבי דוד נחלש, וקרא לחברא קדישא ועשה צוואה, ושכב על מיטתו ונפטר לעולמו ביום א'.

וקברו את ר' דוד בקבר ר' משה, וכשבאו לבית הקברות, ראו שכתוב על המצבה ר' דוד, למרות שהיה קבר שהוכן לר' משה, והיה לפלא בעיניהם.

ובכל העיר סופר דבר פלא הנ"ל, ואז, נזכרה אימו של המוכיח מפולנאי, שהייתה מבוגרת מאוד מאוד, בדברי הבעל שם טוב הקדוש, שאמר כבר לפני יותר מעשרים שנה, שבקבר הזה יקבר אדם ששמו ר' דוד, וראו 'כי דבר ה' הוא' ויהיה לפלא בעיני כולם.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

"ויאמר ה' אל משה, בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתי אותותיי אלה בקרבו" (פר' בא).

איך מתמודדים בזמני 'חושך' וקושי: לכל אחד יש קשיים וניסיונות, שניתן לקרוא להם 'פרעה', איך מתגברים על 'פרעה'?

אומר הקב"ה: "בא אל פרעה" – בא איתי, אל תפחד להתמודד עם הקשיים שלך, כי אני נמצא איתך שם, ואתן לך כח להתמודד איתם.

זמני קושי הם בסוד – חלל הפנוי: כשיש לאדם קשיים 'פרעה' הוא נמצא בהסתרה, במצב של - 'חלל פנוי', והתורה מלמדת, איך להתמודד במצב בהצלחה עם הקושי, וזהו סוד 'החלל הפנוי' (עפ"י תורת הקבלה).

סוד החלל הפנוי: לפני שהקב"ה ברא את העולם, כל העולם היה מלא 'אור אין סוף', וכשעלה ברצונו של הקב"ה לברוא את העולם, כדי להיטיב לבריותיו, הוא צמצם את האור לצדדים, יצר חלל פנוי וברא את העולם.

כל 'אור' וכל טוב מגיע רק מתוך – חושך ו'העדר': הקב"ה בחוכמתו ה'אין' סופית החליט, שניתן לברוא עולם, רק אם 'מזיזים' את האור לצדדים, ויוצרים 'חלל פנוי', וכך, נוצר חוק בבריאה שאומר: כל דבר חדש שמגיע לאדם, כל שפע שצריך לרדת לאדם, מחייב שיקדם לשפע מצב של חושך, 'העדר' אור, וזהו: סוד ה'חלל פנוי'.

יחס ישר בין ה'חושך' והעדר - לשפע שמגיע אחריו: כפי רמת החושך והחסר שיש לאדם, כך רמת האור והשפע שהוא יקבל, ז"א: כמה שאתה מרגיש יותר 'חושך' אפילה - כך יגיע אליו יותר אור ושפע אלוקי.

איך מרגישים בזמן של העדר - 'חלל פנוי'? במצב זו, האדם מרגיש שאין לו יכולת או חשק להתמודד עם המצב, הוא היה רוצה 'לדלג' עליו, וקשה לו לתפקד, הוא דואג וחרד מהמצב, והשמחה רחוקה ממנו... הוא מרגיש  בליבו כמו 'חלל' ריק, ריקנות, הוא במצב של 'קטנות מוחין'.

איך מחזיקים מעמד בימי ה'חלל הפנוי'? לכל אחד יש גם ימים טובים ומוארים, ימים של גדלות מוחין, שהוא שמח והכל מוצלח ומצליח לו וטוב לו, בימים אלו, הוא צריך לחזק את ידיעת ה' בליבו, לשנן וחזור...

לא ניתן לדלג על שלבים: כל אדם רוצה שפע, אבל, לא מצב של חסר והעדר לפניו... אבל, לא ניתן לדלג על שלבים, כך הקב"ה ברא את חוקי הטבע, זוהי הדרך של הקב"ה - להוריד שפע לאדם, ולברוא עבורו דברים טובים!

מי שרוצה 'שפע' לא יכול לדלג על השלב של ההעדר!

סוד ה'חלל הפנוי': רגעי החלל הפנוי, הם שעת רצון ועת רחמים גדולה מאוד, כי דווקא הם: ה'שעת' הסתרה שיוצרת את הרחמים הכי גדולים וגלויים, שנוצרים דווקא בזמני החלל הפנוי - ההסתרה!

מה כדאי לעשות ברגעים אלו? רגעי ה'חלל הפנוי' הם כמעין 'חלון' הזדמנויות לקבלת שפע רוחני וגשמי, וכל הברכות מעל הטבע שחולמים עליהם, אבל,  צריך, רק - לא להתבלבל! ולזכור, מה הקב"ה מצפה שתעשה ברגעים אלו.

"בא אל פרעה" – בא איתי: הקב"ה אמר למשה רבנו 'בא', כשאתה צריך ללכת ל'פרעה' להיות ב'חלל הפנוי' אני תמיד בא איתך לשם, אומר הקב"ה:

'בא אל פרעה' – בא איתי! אני ואתה הולכים ביחד ל'חלל פנוי'! כי אני רוצה לתת לך 'שפע' לגאול אותך, אנא, בא איתי - אני ואתה ביחד.

גם כשאתה מרגיש – חושך עצום!תזכור שאתה אף פעם לא לבד!

ואל תשכח – את כלל סודי! יש פה צמצום, כי - יש פה שפע!

לפני שאתה אוכל תפוז המתוק – יש קליפה.

לפני היום – יש לילה, לפני הטוב – יש צמצום.

לפני העולם הבא, יש את - העולם הזה.

קשה לי קשה... מה יש לאכול? כשנמצאים בקטנות מוחין, והלב כבד, הראש הולך לאיבוד, קשה להתפלל ולבקש, ומחפשים תעסוקה שתדליק אותנו בחזרה, מטיילים בין המטבח למיטה, או לדברים עוד פחות טובים... אבל, לשאת תפילה מכל הלב... לא יוצא - קצת קשה.

קשה לך להתפלל? צפצף אמונה: זה הזמן, לצפצף בפה – אמונה ובטחון, גדלות ה' ורוממותו, את מה שקשה ללב לומר ולהביע, תגיד בפה, בלי לכוון את כוונות האריז"ל... רק תמלמל: 'אין עוד מלבדך'.

לעולם יש רק מלך אחד שקובע הכל: תעצום עיניים  מהעולם השיקרי הזה, ותאמר: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', לעולם יש רק מלך אחד, ואם אתה נותן כח למשהו אחר, זה כפירה, ועבודה זרה – ממש! "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני"...

'אין עוד מלבדו': ברגעים אלו, האדם זוכר, שרק הקב"ה מנהל את העולם, ושום דבר לא בידיך, ואתה צריך חיזוק גדול לדעת, שאף אחד לא יקבע את גורלך.

לישועתך קיוותי – כל היום ובכל יום: תגיד פסוקי בטחון וקיווי, כי בשכר הקיווי מגיעה הגאולה, תביט לשמים ותזכור: איך צעקתה בראש השנה: המלך! והרגשת שלקב"ה אין שום גבול או מגבלה!

ואפילו, שממש אין לך חשק לצפצף אמונה, זה הדרך היחידה לצאת מהחלל הפנוי ולברוא לך את כל הישועות וברכות שבעולם.

כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות: הקב"ה מוליך את האדם בדרך זאת כדי שיעלה בדרגה ויתחזק באמונה, וכדי להראות לו את ישועתו:

"למען שתי אותותיי אלה בקרבו – וידעתם כי אני ה'".

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר - התעללתי במצרים"!

כדי שהאדם יודה לקב"ה על ניסיו עימו, ויספר לבניו מי הוא מלכו של עולם, "ואת אותותיי אשר שמתי בך.

וידעתם כי אני ה'" – אני ה' זאת האמת! או אז, תראה אותות ומופתים גדולים! כי השפע מגיע רק לאחר זמן שהוא – ה'חלל הפנוי'.

ניצול מצב 'החלל הפנוי' – קבלת דעת: חיזוק האמונה ש'אין עוד מלבדו'! מחזקת בלב האדם את ידיעת ה', והוא עולה דרגה נוספת במעלות הצדיקים.

יהי רצון שנזכה השבוע להרגיש את אור ה' זורח עלינו, ומאיר לנו את הדרך בעבודת ה', אמן!

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר