סיפור למוצ"ש

מה קרה לדיין "המתנגד", שקילל את המגיד מפולנאה?

ביום ראשון לאחר התפילה, אמר רבי יצחק לדיין: היטב שמעתי שקללת את רבנו המוכיח! ונוצרה ביניהם מריבה על כך, ותוך כדי המריבה רבי יצחק אמר לו: אתה לבוש בתפילין פסולות | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת | כ"ו בסיון | 25.06.22
ציון הבעש"ט זי"ע(צילום: להגביה עוף)

מה קרה למתנגד למגיד מפולנאה?

שמעתי מהרב קהילתנו שפעם אחת, בנו של רבי יוסף יוזפא מק"ק אוסטרא התקבל לאב"ד בק"ק פולנאה, והביא עמו דיין אחד שיעז לעמוד מול ה'מוכיח' מפולנאה ז"ל.

ובשבת ה'מוכיח' התפלל לפני התיבה, ורבי יצחק שומע שהדיין הנ"ל מקלל את ה'מוכיח' בשעת התפילה, ולא ענה דבר על כך.

ביום ראשון לאחר התפילה, אמר רבי יצחק לדיין: היטב שמעתי שקללת את רבנו המוכיח!

ונוצרה ביניהם מריבה על כך, ותוך כדי המריבה רבי יצחק הביט אל הדיין, ואמר לו: אתה לבוש בתפילין פסולות!

לקחו את התפילין מראש הדין, והוציאו את הפרשיות, ומצאו שאכן הם פסולות. והדיין התאמץ להכשיר את הפרשיות עפ"י השולחן ערוך, ורבי יצחק הראה לדיין שהוא עם הארץ ואינו יודע את הדין.

ומחמת בושה ברח הדיין מהעיר.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך 

ניסיון האמונה באחרית הימים: בימות משיח, הקב"ה ינסה את עם ישראל במבחן מאוד קשה – מבחן האמונה, דניאל הנביא התנבא על כך, ואמר: "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים" (דניאל יב, י) יהיו רבים שיטעו, אך, כל אחד שיתחזק בימים אלו, יזכה שאור ה' יאיר עליו.

האמונה צריכה – חיזוק תמידי: אומר הבעל שם טוב הקדוש שידע האדם, כי אלופו של עולם נמצא בכל תנועה ותנועה, ואין שום דבר בעולם שנעשה במקרה והכל מושגח לפרטי פרטים.

"והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו" (דניאל, יב, י): תהיה חכם, גדולי הצדיקים הודיעו שבדור האחרון מי שיחזיק חזק ב'חבל' האמונה, ולא ירפה את ידיו בשום מקרה, הקב"ה לא יאכזב אותו, ויזכה לכל הטוב שיגיע לעתיד לבוא במהרה.

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – אומר הבעל שם טוב הקדוש שאין בכל העולם רק הקב"ה, ש'מלוא כל הארץ כבודו', והכוונה שאין שום דבר פנוי ממנו יתברך שמו, כי הקב"ה הוא השולט היחיד בכל העולם (לקוטים יקרים, די"ד, ע"ד).

אין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך: הקב"ה מחיה ומהווה את כל הבריאה בכל רגע ממש, ומשגיח על הכל בהשגחה פרטית מדויקת, ו'לית אתר פנוי מניה' וידע שבכל תנועה ותנועה נמצא אלופו של עולם.

הקב"ה - הוא המציאות היחידה שפועלת בעולם, וידבק עצמו בה' יתברך, ע"י "האמנתי כי אדבר" דיבורי אמונה מחזקים את הלב, ומביאים לאדם את מנוחת נפש הבוטח.

ידיעת האדם ש'מלוא כל הארץ כבודו': לעיתים הקב"ה מנהיג את העולם בהסתר, והאדם מרגיש כאילו הקב"ה דוחה אותו,שידע האדם, שזה במטרה לקרב אותו, ולהעלות אותו בדרגה, והירידה היא - לצורך עליה ('צפנת פענח', פר' שלח).

להתפלל על הבטחון: אומר התולדות יעקב יוסף, שלפעמים נפרעים מהאדם, ע"י שלוקחים לו את מדרגת הבטחון, ולכן, בזמן זה צריך להתפלל, לבקש ולהתחנן לקב"ה שיחזיר ויחזק לאדם את הבטחון, ויזכה שיאיר ה' עיניו. (תולדות יעקב יוסף, פר' משפטים).

כח המדמה - כח הדימיון: אחד משמות יצר הרע הוא כח המדמה, כח הדימיון שמסיט את האדם שלא לבטוח בה' יתברך, ולפחד מדברים מדומיינים, כאילו אין יד ההשגחה מנווטת את חייו.

'מאיתו לא תצא רעות': לעיתים יש לאדם הסתרה, אבל, צריך להאמין באמונה שלמה שמאיתו לא תצא רעות, וגם ההסתר פנים היא טובה עבורו, כי הקב"ה שולח לו הכל לטובתו, כמו שכתוב: "לטובתי נשברה רגל פרתי" (ירושלמי הוריות פ"ג) וברגע אחד יכול הכל להתהפך לטובה, כי "ישועת ה' כהרף עין".

"כי אשב בחושך ה' אור לי" – שידע האדם, שגם ההסתר הוא לטובתו, כמו שהקליפה קודמת לפרי, וחשכת הלילה קודמת לאור היום, כמו שנאמר: "כי אשב בחושך ה' אור לי" - כמה שהחשכה יותר חזקה, כך אור היום יותר קרוב, וישועת האדם קרובה לבוא.

"כוס ישועות אשא" – ויהי לי לישועה:  ישועות – בלשון רבים, והכוונה היא אומר הבעל שם טוב הקדוש, שגם ההסתר פנים הוא חלק מהישועה והידיעה, שע"י זה נמתקים הדינים בשורשן, וצומחת הישועה, ורואים למפרע שכל ההסתרות היו טובות ונחוצות (ישמח משה, פורים).

יהי רצון שיזכו השבוע כל בית ישראל להרגיש את אהבת  ה' חסדו וטובו, והשגחתו התמידית בנגלה, ויתברכו בכל מעשה ומשלח ידיהם, אמן!

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר