מאמר ליארצייט

איך אפשר למצוא את האור בתוך ה'חושך'?

עמך בית ישראל מציינים היום, א' תמוז, את יום פטירתו של רבי קלונימוס קלמן אפשטיין - בעל "המאור ושמש" • ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומאיר מתורתו על "החושך" בחיים (אקטואלי)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת | א' בתמוז | 30.06.22
מצבת המאור ושמש ובנו בקרקוב(צילום: ויקיפדיה)

ליארצייט של ה'מאור ושמש' רבי קלונימוס קלמן אפשטיין – א' תמוז 

מדוע יש 'חושך' בחיים?

האם יש גבול לחושך שיש לאדם בחיים?

האם בתוך החושך יש - נקודת אור?

על שאלות אלו עונה ה'מאור ושמש' במאמרו לפר' מטות.

גם לחושך יש – גבול!

בכל מקום ותחום מרגישים בימים אלו חוסר וודאות, בלגן וחוסר סדר, ואף אחד לא יודע לאן זה יוביל, המצב נראה כמו - 'חושך', כאילו שהעולם מתנהל 'מעצמו'.

אבל, אין באמת מציאות כזאת, מכיוון:

'שאין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך' - הקב"ה לא הסיר ולא יסיר לעולם את השגחתו מכל אחד ואחד, רק שהקב"ה מנהל את העולם בהסתרה, כמו 'מאחורי הקלעים' שנראה לאדם כ'חושך'.

הקב"ה נותן לאדם להרגיש 'חושך' בחייו, אבל:

הקב"ה שם ל'חושך' גבול - ברור ומדויק!

החושך נועד לתת לאדם:

אפשרות לבחור בין - הטוב לרע!

לאחר שהמשיח יתגלה, מלכות ה' תתגלה בעולם, וכולם ירצו לעשות רצון ה', וכבר לא תהיה אפשרות - בחירה!

יש אמונה – גם ב'חושך' לא נכנע!

כדי להחזיק מעמד ברגעי ה'חושך' בחיים, צריך לשנן בקביעות את מציאות ה' בעולם, כדי שתתיישב על הלב, כפי שהבעל שם טוב הקדוש מחדד מהי האמונה:

צריך האדם לקבוע בליבו ש'אין אתר פנוי מיניה' – אין מקום שפנוי מה' יתברך, וכל מה שקורה בעולם הוא - באישורו ובהסכמתו של בורא עולם. כי הקב"ה נמצא כל הזמן – איתנו כאן ממש, ומשגיח על כל מה שקורה לכל אדם, ולכל פרט ופרט בבריאה, והאדם צריך להאמין שהשכינה אצלו ושומרת אותו בכל רגע ורגע ממש.

הקב"ה מחיה את כל הבריאה בכל רגע – הקב"ה זן, מחיה ומפרנס את הכל הבריאה, והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ואם הוא רוצה הוא מחריב את כל העולמות ברגע אחד, ובורא אותם ברגע אחד.

הקב"ה מהווה את כל הבריאה בכל רגע – הקב"ה ממשיך לברוא את הבריאה בכל רגע ורגע, והכל מתקיים בזכות שפעו וחיותו, כפי שאומרים בתפילה: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

הקב"ה משגיח על הכל – הקב"ה מלווה ומדריך את האדם בכל מעשיו,  אבל, נותן לו בכל רגע לבחור בין טוב לרע, כאומר לאדם: "ובחרת בחיים" ולמרות שיש לאדם שתי אפשרויות בחירה, כל אדם שבוחר בטוב, ומקדש קצת את עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה.

הבא להיטהר מסייעין אותו - הקב"ה שולח לאדם הרבה מלאכים שיסייעו לו לראות ולהרגיש את אור ה', כדי שיצליח לבחור בטוב, בכל מיני דרכים, ולפעמים עולים לאדם: רצונות, מחשבות והארות, או שהוא נתקל בחוץ, בכל מיני רמזים שמסייעים לו לבחור בטוב.

הקב"ה דן את האדם על כל תנועה ותנועה – הקב"ה דן ובודק כל מחשבה דיבור ומעשה של האדם, האם הם לרצונו או לא, וכשהאדם פועל כפי רצון ה', הוא עושה לקב"ה נחת רוח גדולה, והקב"ה מתפאר במעשיו, והוא מביא שפע ברכה בכל העולמות.

החושך נועד - לקרב את האדם: כשהאדם לא עושה את רצון ה' יתברך, הוא יוצר כמו 'מסך' שמבדיל בינו לבין ה' יתברך, שנראה לאדם כ'חושך' והקב"ה מעמיד את האדם בניסיונות, כדי לעורר אותו שיתקרב אליו  ויעשה רצונו.

החושך לא נועד להעניש, אלא – לעורר ולהחזיר לדרך הנכונה.

הבחירה הנכונה - למצוא את האור בתוך ה'חושך'!

בשביל לגבור על החושך וההסתרה שיש בחיים, צריך לגלות בתוך החושך את נקודת אור ה', האור האלוקי, ואז מבינים שגם הטוב וגם מה שנראה לא טוב, הכל זה ה' יתברך, רק שהקב"ה נמצא בהסתרה, וכדאי לזכור:

שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.

"יקראני ואענהו, עימו אנוכי בצרה" – הדרך לגלות את הקב"ה בכל 'חושך' היא לפנות ולהתקרב אליו בתפילה ותחינה, כי רצון ה' יתברך שהאדם יחדש את הקשר עימו, ו"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת".

כשהאדם מחפש את אור ה' בתוך החושך, נעשה לקב"ה נחת רוח ושעשוע! וע"י זה:

הקב"ה מגלה על האדם את רחמיו וחסדיו הרבים – בלי גבול ומידה!

אתה בוחר – בגילוי אור ה', הקב"ה בוחר להאיר לך – רחמים רבים!

וזה כוחו של: יתרון האור על החושך!

תבחר בטוב – תקבל טוב!

ה'מאור ושמש' אומר שמטרת בריאת העולם, היא כדי – להיטיב לישראל!

וכדי לקבל את הטוב, צריך – לבחור בטוב, למרות:

שהעולם מלא פיתויים וניסיונות, של - עולם העשיה!

צריך לא להתבלבל, מכל מה שקורה ולדעת שיד ה' 'מושכת בחוטים', והקב"ה עושה הכל לטובה, ובטוח שיש אור, ואחרי שהאדם מתפלל ומגלה את אור ה', הוא זוכה:

ל'הארת פנים' – מהקדוש ברוך הוא!

'קץ – שם לחושך'! גם לחושך - יש קץ!

הקב"ה הגביל את החושך, כמו שכתוב:

"קץ שם לחושך"! ולכן:

החושך לא יכול לעבור את הגבול שהקב"ה - הקציב לו!

הקב"ה מאיר את העולם באור מיוחד - שמגביל את החושך!

ולכן, אחד משמותיו של הקב"ה הוא:

שד"י – שאמר לעולמו די, שיצר לכל דבר – גבולות ברורים!

כדי שהאדם יגלה את הנהגת ה' בעולם, ושאין שום מקרה בעולם.

וגם אם קשה להבין את הנהגת ה', לכל דבר יש מטרה - והכל טוב ולטובה.

ולכן, כשאתה קצת מיואש ממה שקורה איתך, עדיין – אל תתבלבל!

כי הקב"ה איתך, בכל מקום – ממש! כמו שכתוב:  

"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה'"!

מפרש הבעל שם טוב הקדוש: 'אני מלא' – 'אני ממלא'!

כל העולם מלא כבוד ה' - ומלכותו! ואין עוד מלבדו!

כיצד מגלים 'קרן אור' בחשכה?

כל אחד מקבל 'חושך' בחייו, לפי מעשיו והיעוד שעבורו הגיע לעולם, וכל לפי כוחות ותעצומות הנפש שקיבל:

הקב"ה לא מעמיד אדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו.

הקב"ה לא רוצה לשבור אותך, רק – לחשל אותך!

דווקא מי שנלחם מיליון פיתויים וניסיונות, ומצליח להתמודד עם ניסיונות 'אין' סופיים, עליו נאמר:

"ואבית תהילה מגושי עפר ומקרוצי חומר..."

והניצחון שלך – גורם לקב"ה תענוג ושעשוע אין סופי!

מעשיך גורמים לקב"ה נחת רוח ותענוג, שאף מלאך - לא יכול לעשות!

איך מוצאים  'אור' אלוקי – ב'חושך' סמיך?

ה'מאור ושמש' מחדד בפסוק "גבול שם לחושך", שצריך:

לפתוח את הלב והעיניים, למצוא את המעט טוב שקיים בניסיון.

מציאת אור ה' מבטלת את ההסתרה, ומביאה ישועה, וזהו:

"אחלצהו ואכבדהו" אורך ימים אשביעהו – ואראהו בישועתי!

הקב"ה מאיר פניו אליך, ומזרים לך את - ישועתו ורחמיו הרבים!

מעט 'אור' דוחה הרבה – מן החושך

את החושך לא מגרשים עם מקלות!

קצת אור מגרש את – כל החושך!

קצת להתאמץ ולהתקרב, ולטהר את הלב...

"יש הקונה עולמו בשעה אחת".

שעה מלשון - שעשוע, דקה אחת של:

הודיה או נתינה, שתיקה או ויתור, הם - עולם מלא!

הם השעשוע של הקב"ה, והם – הישועה שלך!

ואז: 'קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד ה' – עליך זרח'!

אור אלוקי יזרח עליך – ותראה ניסים ונפלאות!

לע"נ רבי קלונימוס קלמן אפשטיין הלוי בן רבי אהרן, שמאיר בספרו 'מאור ושמש' את - אורו ושמשו של מלכו של עולם (עפ"י פר' מטות).

יהי רצון שנזכה שאורו יזרח עלינו, ויעמוד לפני כיסא הכבוד, יבקש ויתחנן למלכו של עולם שיחזור למלוך על העולם בגלוי, וישלח במהרה את משיח צדקנו, אמן!

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר