לחרדי העובד • מיוחד

איך להיות 'בעלבוסט' טוב // הרב מרדכי בלוי

במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות. כמדי שבוע, מפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מביהמ"ד 'חלקי בעמלי', והשבוע; המפקח החינוכי הרב מרדכי בלוי על 'בין הזמנים' (טור)

כיכר השבת | כ"א בתמוז | 01.07.21
מוטק'ה בלוי(צילום: ארכיון 'כיכר')

הורים יקרים, ההשגחה העליונה הועידה לכולנו תפקיד ענק, להיות אבא ואימא. כלומר, הפקידו בידנו אוצרות יקרים מפז – את הצאצאים הנפלאים הי"ו.

למעשה התורה ציוותה עלינו ללמד אותם תורה, מוסר ודרך ארץ בעצמנו, כנאמר: ושננתם לבניך, וכן יש עניין של 'ואל תיטוש תורת אמך'. אך דא עקא, נחלשו הדורות ולא לכל אבא ואימא יש את הכלים הדידקטיים והסבלנות ללמד את בניהם.

שנינו בחז"ל (גמ' ב"ב כא.): "אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מאי דרוש ולמדתם אותם. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. מאי דרוש כי מציון תצא תורה. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד, התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו מבעט בו ויצא עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר".

כל שנת הלימודים, הודו לד', הילדים שלנו מופקדים במוסדות החינוך המעולים, ספונים ולומדים הרבה משעות היממה בחיידרים, בת"תים, בישיבות הק' ובבתי יעקב והסמינרים. מגיע בין הזמנים - חופשת הקיץ, והמטלה כולה רק עלינו ההורים, לטוב או למוטב, האם הילד החמוד יתעלה גם בחופשה, או חלילה יפסיד כל מה שרכש בתורה ויראת שמים בכל השנה.

חובתנו גם ללמד וגם לחנך. כל אחד מאתנו מכיר את הפזמון הנשמע במקהלה בכל בית יהודי ברוך ילדים בלעה"ר "לאן נוסעים היום???" כן, עלינו גם מוטל לדאוג לצעירי הצאן לנופש והנאות כשרות ומתאימות.

נשמח לשתף בכמה טיפים, איך ההורים יכולים לנצל ולצלוח את החופשה בטוב ובנעימים עם ערך מוסף חינוכי מעולה:

א. לקבוע סדר יום מסודר ולא לחוץ, אפשר עם מעט גמישות

ב.להשתית בבית מוסכמה: אין יוצאים לשום מקום ללא שכולם התפללו יפה מקטון ועד גדול

ג. הבנים רצוי מגיל מסוים שיתפללו עם האב במניין ולא שירוצו לבד לשטיבל'ך ויגרסו תפילה בדילוגים מחדר לחדר...

ד. הבנים ילמדו עם האבא/האח/הגיס יחידת זמן כל יום, חוק בל יעבור, עדיף סוגיות ונושאים חדשים שלא לומדים כל השנה

ה. כנ"ל, הבנות תלמדנה הלכות או הליכות מה שמתאים עם האם/אחות

ו. בדיון המשפחתי "לאן יוצאים" להדגיש מקומות שאין בעיות פריצות או שפתוחים בשבת. זאת כדאי לדעת, ילדים מצלמים וקולטים במוחם הכל.

ז. אם רואים שההורים הגיעו למקום פרוץ או שיש באתר שלט "שעות פתיחה בשבת..." רח"ל, הם ילמדו לזלזל בכל נושא של אידישקייט... אבל אם הם רואים שיש להורים עקרונות ומקפידים גם בנופש או בטיולים על תפילות בציבור, צריכת מזון מהודר וכדומה, וכמובן, חשוב שזה יבוצע בנעימות ולא בהנחתת פקודות. זה יהיה בס"ד למידה בלתי רגילה

ח. הילדים צריכים להפנים שיוצאים בחופשה מהדל"ת אמות הקבועים שלנו ועלינו בכל מקום להיות שגרירים של התורה, שלא ננהג חלילה בדברים הגורמים חילול ש"ש. וזאת יש לדעת, אחינו הטועים מביטים עלינו... התנהגות מכובדת תגרום לקירוב ולהיפך חלילה

ט. לאור האמור, יש לשמור במקומות ציבוריים על עדינות, אי עקיפת תורות וניקיון המרחב הציבורי וכדומה

י. העיקר כמו שאמרו רועי ישראל שליט"א "להשרות בבית אווירה נעימה, שירה צהלה ושמחה", וגם יש להתחשב בעובדה שהילדים חוו שנת קורונה והמסתעף ה"י.

כאן המקום להדגיש מה שנאמר על ידי אחד מגדולי ישראל: "בין הזמנים הוא גם זמן!"

סיפר לי ידיד אברך מלייקווד ששם כידוע נפוצה התופעה של קעמפים בהרים: באמריקה כל הגדולים השקיעו בקיץ כי ידעו שאפשר להציל את כל השנה ולפעמים את כל החיים עם קצת השקעה בקיץ, אפילו מרן הגר"א ווסרמן הי"ד כשביקר באמריקה הטריח את עצמו ללכת לקמפ 'מתיבתא' [הבחור שהסיע אותו הוא אביו של ר' שמעון גליק הי"ו]. גם ישיבת טלז החזיקו רשמית 'קמפ קול תורה' בתוך הישיבה בקיץ לילדים מכל המדינה.

לסיום כמה משפטים על סגנון הנופש לציבור העמל לפרנסתו וקובע עיתים לתורה:

"ירחי כלה" הוא שמו של מעמד מתקופת האמוראים והגאונים, כינוס גדול של תלמידים שאירע פעמיים בשנה, בחודשי אדר ואלול (שאין כל כך עבודה בשדה) כדי לעסוק בלימוד מסכתות אשר נקבעו מראש.

מטרת ירחי כלה הייתה לאפשר גם לאנשים אשר עובדים בכל ימות השנה ואינם מספיקים ללמוד בישיבה בצורה מסודרת, להגיע בחודשי אדר ואלול, אל הישיבה ולהעמיק את ידיעותיהם בהלכה ובאגדה.

בראש כל התכנסות עמד "ראש כלה". שניים המוזכרים ככאלה הם רב נחמן בר יצחק ורב הונא בריה דרב יהושע. השם "ירחי כלה" מגיע מהמשלת התורה לכלה, וחודשי הלימוד לזמן אותו מקדיש החתן (הלומד) לשהות עם כלתו (התורה הקדושה).

לפני שבעים שנה, בשנת ה'תשי"ב, חידש הפונביז'ר רב - רבינו יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, את מסורת ירחי כלה. בישיבת פוניבז' בבני ברק התארחו בתנאי נופש לשבועיים מגוון יהודים מכל הארץ, שמעו שיעורים מהרב ומכל ראשי הישיבה ב'מסכת דכלה', ובכך מילאו הם וצאצאיהם מאגרים רוחניים לכל השנה כולה.

לומדים מההיסטוריה שכדי להיות בעלבוסט טוב, בוגר ישיבה קדושה, יש לנו הכלים ללמוד עם צאצאינו "מסכת דכלה". נתפלל שתקוים בנו הברכה "ונהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי ולומדי תורתך..." אסאך יידישע נחת מכל יוצאי חלציכם. אמכי"ר.

גיליון חלקי בעמלי המלא

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר