פרץ בבכי | תיעוד

הגר"מ שטרנבוך הספיד את מרן שר התורה: "היה אב לכל יחיד" • צפו

הראב"ד וראש הישיבה, הספיד בבכי תמרורים את ידידו מרן שר התורה זצוק"ל - בהיכל ישיבת חברון • במהלך ההספד, הפתיע הגר"מ את הבחורים בהתייחסו למלחמה בין רוסיה לאוקראינה • צפו (ישיבות)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת | כ"ד באדר ב' | 27.03.22
הגר"מ שטרנבוך בהספד בישיבת חברון(צילום: ללא קרדיט)

במהלך עצרת מספד על מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל בהיכל ישיבת חברון גבעת מרדכי בירושלים, נשא זקן הפוסקים וראש הישיבה בבית שמש הגאון רבי משה שטרנבוך - דברי מספד, ומירר בבכי על הסתלקות ידידו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל. 

בסוף השבוע האחרון, נערכה עצרת מספד רבתי בהיכל ישיבת חברון גבעת מרדכי בראשות ראשי ורבני הישיבה והמשגיח הגאון רבי דן סגל - ובהשתתפות המוני בני הישיבה ותושבים מהאיזור.

הגר"מ שטרנבוך שנשא דברים בעצרת, הפתיע את בני ישיבת חברון כשהרחיב לדבר במהלך ההספד על מלחמת רוסיה ואוקראינה, והזהיר על מלחמת עולם העלולה לפרוץ בכל רגע.

את דבריו פתח בדברי מספד על מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל: "הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל", הוא היה שר בתורה וגדול במעשים ועבד ה' כפשוטו, עליונים ותחתונים נלחמו זה עם זה, עליונים ביקשו אותו ותחתונים ביקשו אותו, והקב"ה החליט שהעליונים ינצחו".

"רע ומר לנו שנפטר ר' חיים, אבל יותר מר לנו שהספינה אבד קברניטה, שבאים היום שאלות קשות שלא נשאלנו מעולם, ואין לנו קברניט כמו הקברניטים של הדורות הקודמים. העולם עם ר' חיים ובלי ר' חיים זהו שני עולמות לגמרי. על ר' חיים ניתן לומר "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו", שמצד אחד היה אב" לכל יחיד ויחיד בבית ישראל ודאג לו לכל צרכיו, ומצד שני היה כמו "רכב ופרשיו" שמנהיג את בית ישראל".

בדבריו הרחיב על המצב הקשה בארץ הקודש בתקופה האחרונה: "נשארנו כאן בלעדיו כספינה בלב ים, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים, ובפרט בשעה קשה כזאת שספינת היהדות החרדית רועשת עכשיו בלב ים, שהרשעים כים נגרש ורוצים לעקור אותנו מהקב"ה ולעשותינו עם ככל העמים וגוי ככל הגויים, ובאים בגזירות שלא נוכל נחנך את ילדינו כדרך התורה, ולא נוכל לדבר אלא במכשירים שהם יקבעו, ולא לאכול אלא מה שהם רוצים, וכל כוונתם בזה הוא רק דבר אחד, לעקור אמונה מהקב"ה, ודווקא בשעה קשה כזאת נלקח מאתנו קברניט כזה, ונשארנו כספינה המטרפת בלב ים בלא קברניט, ועל זה יש לבכות ולהתאונן "אוי לו לדור שאבד קברניטו"".

לאחר מכן הרחיב על מלחמת רוסיה - אוקראינה ואמר: "יש שחושבים שהתפילות על יהודי אוקראינה הוא רק למען הצלת יהודי אוקראינה, אבל זהו טעות, שהתפילות אינם רק למען יהודי אוקראינה, אלא אנחנו מתפללים בעד עצמינו, שהרי בכל רגע יכול לפרוץ אש של מלחמה בכל העולם".

"לפני כחודש ימים בשעה שעוררתי לומר ב' פרקי תהלים לאחר כל תפילה על המצב, שמעתי שיש טוענים שזהו ביטול תורה, אך האמת יש לידע שאנחנו מתפללים בעיקר על עצמינו ולא רק על יהודי אוקראינה, וחובת השעה עכשיו להתפלל ולשוב בתשובה ולקרוע שערי שמים להצלתינו. במדרש מובא שבדור האחרון לפני ביאת משיח, בשעה שיגיע הזמן להתחיל במלחמות בין המדינות כדי לזרז את ביאת משיח, הקב"ה כופה כביכול את האומות לעשות מלחמות, ויכניס בליבם לעשות מלחמות שלא עפ"י שכל, ועכשיו נמצאים אנו בתקופה זו של המלחמות האחרונות שיהיו בתקופת חבלי משיח שזהו תקופה קשה".

"וקשה לנו אפילו לתאר במחשבה מה שאנחנו צריכים לעבור בחבלי משיח, והנה  פתאום אנחנו רואים שמלחמת משיח כבר הגיע, ובגמ' בסנהדרין (צ"ח ע"ב) אמרו "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים", ודקדק הקדוש ה"חפץ חיים", שלא אמרו "ילמד תורה ויעשה גמילות חסדים", אלא אמרו "יעסוק בתורה ובגמילות חסדים", והרי שכדי להינצל מחבלי משיח צריך לעשות האדם את התורה וגמילות חסדים כ"עסק" שהוא טרוד בו וחושב היאך לשפר ולתקנו עוד ועוד, ויחשוב בכל הזמן עצות היאך להגדיל ולחזק את התורה וחסד, ועי"ז יזכה להינצל מחבלי משיח.

"והקב"ה יעזור ויתן לנו הכח שנוכל לעבור את הניסיונות הקשים שעוברים עלינו, וכבר אמר הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע לפרש מה שאומרים בתפילת הושענות: "הושענא שלש שעות הושענא", שתפילה זו היא על שלש שעות האחרונות שלפני ביאת משיח צדקינו, שאז מבול של כפירה ישטוף את העולם וכל העולם כולו נתפס במינות, ורק אנחנו נחזיק באמונה עד זיבולא בתרייתא, ועל זה מתפללים אנו: "הושענא שלש שעות הושענא", והקב"ה יעזור שנזכה לביאת משיח צדקינו במהרה ובקרוב".

 צפו בוידיאו

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר