היסטוריה ואקטואליה

החברונע'ר שחיבר ספר כדוגמת 'תלמוד בבלי'

חיקוי נוסף לתלמוד על מסכת שאין עליה גמרא, יצא לאור בירושלים, לפני 81 שנים, הופתע עולם התורה מספר שפרסם עילוי צעיר, בן עשרים בלבד, תלמיד ישיבת חברון (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת | ח' באלול | 16.08.21
גמרא, ארכיון(צילום: MILNER MOSHE, לע"מ)

פרק י': הסערה שעורר הספר 'תלמוד בתרא' החזירה אותנו לפולמוס שסער לפני כמאה וחמישים שנה סביב ספר דומה – 'סדרי טהרות' מאת הרבי מראדזין, רבי גרשון חנוך הניך ליינר, אשר נאסר בידי רבני וילנה.

חיקוי נוסף לתלמוד על מסכת שאין עליה גמרא, יצא לאור בירושלים בדור הקודם. בשנת ת"ש, לפני 81 שנים, הופתע עולם התורה מספר שפרסם עילוי צעיר, בן עשרים בלבד, תלמיד ישיבת חברון בשם שלמה גורונצ'יק, שנודע לימים כ'הרב שלמה גורן'. לעיני גורונצ'יק הצעיר והמוכשר עמד הדגם של הרבי מראדזין ב"סדרי טהרות", כשבעים שנה קודם לכן, והוא חיבר ספר דומה על מסכת מקוואות.

עמוד השער של ספר 'שערי טהרה' על מסכת מקואות לרב שלמה גורן, בהסכמת הגאון רבי איסר זלמן מלצר (אוצר החכמה)
עמוד השער של ספר 'שערי טהרה' על מסכת מקואות לרב שלמה גורן, בהסכמת הגאון רבי איסר זלמן מלצר (אוצר החכמה)
דף ב' מספר 'שערי טהרה' על מסכת מקואות לרב שלמה גורן, כ'צורת הדף' של תלמוד בבלי בהסכמת הגאון רבי איסר זלמן מלצר (אוצר החכמה)
דף ב' מספר 'שערי טהרה' על מסכת מקואות לרב שלמה גורן, בדומה ל'צורת הדף' של תלמוד בבלי בהסכמת הגאון רבי איסר זלמן מלצר (אוצר החכמה)

הגאון רבי דב כהן (חמיו של רבי יהודה עדס) כותב בספרו 'וילכו שניהם יחדיו' (פלדהיים תשס"ט עמ' 322) עדות אישית על הנער הצעיר שלמה גורן שבשנים שלמד בישיבת חברון, בגיל 12, היה עילוי שבעילויים. עוד מעיד רבי דב כהן, שרבי איסר זלמן מלצר התבטא באוזניו שיש לנער הצעיר שלמה גורונצי'ק בכף ידו, את כל בבלי וירושלמי, כדברי הסכמתו כדלקמן.

הרב שלמה גורן (צילום: SA'AR YA'ACOV, לע''מ)
הרב שלמה גורן (צילום: SA'AR YA'ACOV, לע"מ)

הסכמתו וברכתו של ראש ישיבת עץ חיים הגאון רבי איסר זלמן מלצר בהסכמה הנלהבת שהעניק למחבר, מדברים בעד עצמם:

"מעלת כבוד ידיד נפשי, אהובי העילוי העצום וגאון נעלה, חריף ובקי נפלא בבבלי וירושלמי, כבוד שם תפארתו, מורנו הרב שלמה גורונצ'יק שליט"א.

"הנני בזה לברכו ליום אשר זיכהו ד' לגמור את ספרו הגדול והחשוב שערי טהרה [...] והנה כבר סלל הדרך הזה הגאון מראדזין זצ"ל בספרו סדרי טהרות אשר הסכימו על מסכת כלים גאוני הדור שלפנינו. ואחר כך חיבר על מסכת אהלות, אך הניח עוד כר נרחב על כל סדר טהרות, וידיד נפשי הלך בעקבותיו וחיבר על מסכת מקוואות [...] והנני בזה ידידו, אוהבו ומחבבו, איסר זלמן מלצר". 

הסכמה של הגאון רבי איסר זלמן מלצר בכתב יד לרב שלמה גורן ( ארכיון המדינה)
הסכמה של הגאון רבי איסר זלמן מלצר בכתב יד לרב שלמה גורן (ארכיון המדינה)
הגביר מר צלאל דבליצקי  (אביו של הגה''צ ר' שריה) שהחזיק בכספו את הרב שלמה גורן בעת הוצאת הספר
הגביר מר צלאל דבליצקי (אביו של הגה"צ ר' שריה) שהחזיק בכספו את הרב שלמה גורן בעת הוצאת הספר

שבעים שנה אחרי פרסום "סדרי טהרות" ויובל שנים לאחר פטירתו של הרבי מראדזין, מכיר בו הגאון הליטאי, רבי איסר זלמן מלצר, כמי ש"כבר סלל הדרך הזה", וכותב כי הסכימו עליו "גאוני הדור שלפנינו".

מסתבר ששקע האבק של אזהרת רבני וילנה, ונשכחו האזהרות החריפות של הרבנים הליטאים, רבי בצלאל הכהן, הרב ברודא וחבריו שתיארו את הרבי מראדזין כ"קטן ערך [...] רק שנאה וחוצפה מדברת מתוך גרונו". שני דורות בלבד עברו, וגם הרבנים הליטאיים הכירו בגדולתו של הרבי מראדזין וראו בו סולל דרך, שמפעלו ממתין להמשך, ובלשון רבי איסר זלמן: "הניח עוד כר נרחב על כל סדר טהרות, וידיד נפשי [הרב גורן] הלך בעקבותיו וחיבר על מסכת מקוואות".

נראה שהרב גורן הצעיר נזהר אמנם, לאחר השערורייה שהתחוללה סביב ספרו של הרבי מראדזין. צורת הדף ב"גמרא" שלו שונה מצורת הדף בגמרות הנדפסות. את הפירוש הקצר, המקביל לפירוש רש"י על הגמרא, סידר משני צידי העמוד, ואת ה"תוספות" שלו הדפיס באותיות מרובעות מתחת[1].

סדר טהרות כולל שלוש עשרה מסכתות: כלים, אהלות, נגעים, פרה, טהרות, מקוואות, נדה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידיים, ועוקצין. מתוך השלוש עשרה, נתחברו תלמוד בבלי וירושלמי רק על מסכת נידה. בהמשך, חיבר הרבי מראדזין על מסכתות כלים ואהלות "סדרי טהרות". כשבעים שנה אחריו חיבר הרב גורן על מסכת מקוואות "שערי טהרה", וכעבור שמונים שנה נוספות חיבר הרב ישראל נתנאל רובין "תלמוד בתרא" על מסכת עוקצין. אולם רוב הסדר, שמונת מסכתות –  נגעים, פרה, טהרות, מקוואות, מכשירין, זבים, טבול יום, וידיים, נותר כמסכתות משנה בלבד, ללא גמרא, וכדברי רבי איסר זלמן מלצר, נשאר עוד "כר נרחב, על כל סדר טהרות".


[1] אין עסקינו כאן, ולא נדון על פרשיות נוספות שחולל הרב גורן כמפורסם בפרשת הממזרים כפי שכותב רבי דב כהן: "הוא קומם עליו את כל גדולי התורה מפני הוראותיו ופסקיו.... חבל שעילוי כזה הגיע לידי כך, ולא השכיל לנהוג כפי שהיה צריך לנהוג".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]
תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר