היסטוריה ואקטואליה

'שושילתא דדהבא'; מהגריזי"ם עד הגרחי"ם

'שושילתא דדהבא' של משפחת סולובייצ'יק היא מהמפורסמות שראשיה כיהנו ברבנות העיר בריסק שלושה דורות ברציפות; ומה קורה היום, כיצד המשיכה השושלת? סקירה מרתקת (טור)

ישראל שפירא | כיכר השבת | ט"ז בסיון | 15.06.22
מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל ודיוקנו של מרן הגאון רבי יושֶׁה בֶּר הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל(צילום: בית המכירות הפומביות ווינרס, בית המכירות קדם)

פרק ראשון - הגריזי"ם: 'שושילתא דדהבא' של משפחת סולובייצ'יק היא מהמפורסמות שראשיה כיהנו ברבנות העיר בריסק שלושה דורות ברציפות של גדולי ומנהיגי היהדות בדורם שמכונים 'בית בריסק'.

השושלת יוצאת דופן בנוף הליטאי, שחונך להעריך רבנים אך ורק ע"פ למדנותם, ולא מחמת ייחוסים כאחיהם החסידים, ואכן גאוני בית בריסק חשובים באופן אישי, והערצה אליהם מאת תלמידיהם הרבים, היא לא מחמת ייחוסים בקודש, אלא מחמת גאונותם ובקיאותם הנוראה בכל חלקי התורה.

נדיר בהחלט שלזרם הליטאי יש דור אחר דור של אב ובנים גאונים בחריפות ובעמקות[1], כפי שזכה ראש השושלת הגאון רבי יוסף דוב[2] (יושֶׁה בֶּר) הלוי סולובייצ'יק.

שושלת בית בריסק זצללה"ה חידשו שיטת לימוד ופלפול שעד ימינו הינה אבן יסוד בעולם הישיבות הליטאי, הספרדי ואף חדרה לעולם החסידי.

הגאון הראשון לבית בריסק הינו רבי יוסף דוב  (יושֶׁה בֶּר) הלוי סולובייצ'יק (חי ופעל בין השנים תק"פ תרנ"ב -1820 1892).

הגאון השני לבית בריסק הוא רבי חיים הלוי סולובייצ'יק שמכונה "רֶבּ חיים מבריסק" (חי ופעל בין השנים תרי"ג תרע"ח - 1853 1918).

הגאון השלישי לבית בריסק הוא רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק אשר ידוע בשם הגרי"ז, או 'הרב מבריסק' (חי ופעל בין השנים  תרמ"ז תש"ך - 1886 1959).

דיוקנו החודרני של מרן הגאון רבי יושֶׁה בֶּר הלוי סולובייצ'יק זצוק''ל (בית המכירות קדם)
דיוקנו החודרני של מרן הגאון רבי יושֶׁה בֶּר הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל (בית המכירות קדם)
מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצוק''ל בשעה שהצטלם עם חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה (באדיבות בית המכירות הפומביות ווינרס)
מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל בשעה שהצטלם עם חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה (באדיבות בית המכירות הפומביות ווינרס)

לגרי"ז נולדו מספר ילדים מפורסמים:

הראשון הוא רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שמכונה ר' בֶּרְל שירש את אביו בראשות ישיבת בריסק, שכיום בנו רבי אברהם יהושע (להלן הגרא"י) מכהן כראש הישיבה, שהיא הגדולה ביותר מישיבות בריסק בימינו.

השניה היא ליפשע, אשת רבי יחיאל מיכל פיינשטיין שעליה רבים הסיפורים על גודל חריפותה.

השלישי רבי רפאל סולובייצ'יק, שסייע לאביו בעניינים ציבוריים .

הרביעי רבי משולם דוד סולובייצ'יק (להלן הגרמ"ד - נפטר בי"ח בשבט תשפ"א) שהקים ישיבת בריסק בירושלים במקביל לישיבת בריסק של אחיו הגרי"ד ובנו הגרא"י יבלחט"א. 

החמישי הוא רבי חיים שנפטר בשנת תשס"ד.

השישי הוא רבי מאיר סולובייצ'יק (להלן הגר"מ - נפטר בתאריך כ"ד באדר ב' תשע"ו) שגם הוא הקים ישיבת בריסק בירושלים במקביל לישיבות בריסק של אחיו הגרי"ד (כיום בראשות בנו הגרא"י יבלחט"א), ושל הגרמ"ד.

השביעית היא רבקה, אשת רבי יעקב שיף, ראש כולל בריסק בשכונת זיכרון משה[3].

• • •

בשנים האחרונות מהסתלקותם של גאוני בית בריסק בני מרן הגרי"ז - הגרמ"ד והגר"מ מבריסק, דרך כוכבם של בניהם ממלאי מקומם ראשי ישיבות בריסק ששניהם נקראו על שמו של סביהם הדגול רבי יצחק זאב, ובראשי תיבות – הגרי"ז.

מדובר בבני דודים, שמכהנים בראשות ישיבת בריסק (נפרדת), ששמותיהם ומשפחתם באותו השם.

כדי שתלמידיהם הרבים לא יתבלבלו בין שני הגאונים הבני דודים לבית בריסק נכדי הגרי"ז, הם מכונים הגרי"ז בהגרמ"ד, והגרי"ז בהגר"מ ושניהם מכונים בעגה הבריסקאית הגריזים.

בעיצומה של שמחת שבע ברכות - גאב''ד העדה החרדית בריקוד עם הגרי''ז סולובייצ'יק בן הגרמ''ד בנו של מרן הגרי''ז (צילום: צבי בלום)
בעיצומה של שמחת שבע ברכות - גאב"ד העדה החרדית בריקוד עם הגרי"ז סולובייצ'יק בן הגרמ"ד בנו של מרן הגרי"ז (צילום: צבי בלום)
ר''י פונביז' הגרב''ד פוברסקי באירוסי נכדתו בתו של הגרי''ז סולובייצ'יק (בן הגרמ''ד בן מרן הגרי''ז) (צילום: שוקי לרר)
ר"י פונביז' הגרב"ד פוברסקי באירוסי נכדתו בתו של הגרי"ז סולובייצ'יק (בן הגרמ"ד בן מרן הגרי"ז) (צילום: שוקי לרר)

לצד היותם של הגריזים ממלאי מקום לאבותיהם הגדולים ענקי בית בריסק שבדור האחרון, הם גם מביאים עימם רוח רעננה, הגרי"ז בהגרמ"ד נודע כבעל בהירות עצומה, ובן דודו הגרי"ז בהגר"מ נודע כעמקן עצום היורד עד השיתים ממש.

בני הדודים הגאונים לבית בריסק נמצאים בידידות עמוקה וביחסים קרובים מאוד, ובשיחה של כותב השורות עם בוגר ישיבת בריסק, שמכיר לעומק וחי את כל צאצאי מרן הגרי"ז, נטען לי שמדובר בשדרוג ההמשכיות של 'בית בריסק', וישנה תחושה עמוקה, כי יש המשך לבית בריסק.

דבריו אלו של המקורב לגאוני בריסק שליט"א עומדים כתגובה לפצע המדמם שנמצא בין תנועת 'דגל התורה' בראשות מרן הגראמ"מ שך לבין צאצאי 'הרב מבריסק' – הגרי"ז.

במספר מקורות נטען שבהספד של הרב שך על הגרי"ז, התבטא הרב שך בבכי ובצער כי "נסתיימה שושלת בריסק!". בדברים אלו פגע הרב שך בבנו של הגרי"ז - הגרי"ד, שהוא ותלמידיו סברו שהוא ממשיך לגיטימי לאביו מרן הגרי"ז בראשות ישיבת בריסק אותה הורישה לימים לבנו רבי אברהם יהושע שליט"א.

אם כי יצויין כי עיקרו של המתח היה בין בריסק של הגרי"ד (בן מרן הגרי"ז) לרב שך, ואילו בין הגרמ"ד והגר"מ (בני מרן הגרי"ז) לרב שך שררו יחסים קרובים מאוד. (עד פטירתם לגרמ"ד ולגר"מ הייתה קרבה מסוימת לפלג הירושלמי, לעומת בריסק של הגרא"י שהיו מזוהים עם בית מרן הגראי"ל שטיינמן.

באופן כללי כשבאים לדון על בריסק צריך לעשות חלוקה בין בריסק של הגרי"ד (בן מרן הגרי"ז) ובנו הגרא"י, לבריסק של הגרמ"ד והגר"מ (בני מרן הגרי"ז) ובניהם הגריזים. החלוקה המתבטאת היא הן בדרך הלימוד, הן בהשקפה וכן כאמור היחס של הרב שך שהיה יותר חיובי כלפי בריסק של הגרמ"ד והגר"מ.

נחזור לבניהם של הגרמ"ד והגר"מ מבריסק הגריזי"ם.

זולת גאונותם וחריפותם של שני הגריזים. גם בחוגים המקורבים לעדה החרדית יש לגריזים שליט"א השפעה חזקה מאוד, אמנם אין הדבר מגיע להשפעתם של הגרמ"ד והגר"מ שבמובנים מסויימים העפילו על השפעת הגאב"ד והראב"ד, אבל בהחלט דעתם של הגריזים נחשבת בנושאים ציבוריים.

כאמור, הגריזים נמצאים בידידות קרובה, לשיאם הגיעו הדברים במהלך אפיית מצות בחבורה המיתולוגית של בית בריסק מיסודו של הסבא הגדול הרב מבריסק מרן הגרי"ז זצוק"ל שעמדה השנה בראשות נכדיו הגריזים שליט"א.

היסטוריה בבריסק באפית מצות תשפ''ב. לראשונה החבורה המיתולוגית של מרן הגרי''ז מבריסק בראשות נכדיו הגריזים שליט''א בני הגרמ''ד והגר''מ (צילום: שלומי טריכטר)
היסטוריה בבריסק באפית מצות תשפ"ב. לראשונה החבורה המיתולוגית של מרן הגרי"ז מבריסק בראשות נכדיו הגריזים שליט"א בני הגרמ"ד והגר"מ (צילום: שלומי טריכטר)

ומה עם הגרחי"ם לבית בריסק? בכתבה הבאה...

[1] ישנם שיאמרו שנדיר בהחלט גם אצל הזרם החסידי וד"ל.

[2] יצוין שאבי משפחת סולובייצ'יק היה רבי יצחק בן רבי יוסף סג"ל סולובייצ'יק שהיגר מבריסק לאחד מפרברי קובנה. בנו ר' משה ונכדו רבי יוסף היו מחשובי העיר ורבניה. לימים רבי יוסף נשא את רלקה בתו של רבי חיים מוולוז'ין אשר הייתה גם אחיינית של רבי זלמן מוולוז'ין, ומהם נולדו ר' יצחק זאב אביו של הבית הלוי שממנו יצאה שושלת בריסק המפורסמת.

[3] לגרי"ז  היו עוד חמישה ילדים, שנים מהם נפטרו בצעירותם ושלושה נרצחו עם אמם בשואה.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]  
תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר